DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC029 Smedsby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Anders Thomasson Smedh, Anders Nordström, Henric Nordström, Johan Öster

29. Smedzbÿ GMR 1726
Niels Mattsson Smedz
Qwar blifvit i landet efter Regementet 1713. Har vjd Regementetz återkombst d: 24 Nov: 1721 sig instält hwilcket sedermera d: 31 Maji 1724 bekommit af General Lieutenant Armfeldt Afskied.
Rotan present: Anders Tomeson 18 åhr gl:, född uti Nyland, är frisk, approberes.

29. Smedzby GMR 1735
Anders Smeds Nyland 27 9 gift
antagen wid Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726
(Anders Thomasson)

29. Smedsby MR 1747
Anders Smeds
Transporterad till N:o 9 d: 12 aprill 1736. Sedan Rotan i Hans ställe samma dato praesent:
Matts Smedfeldt
hwilken blifwit död d: 11 Dec: 1741.

29. GMR 1761
Anders Nordström 32 14

29. Smessby GMR 1767
Anders Nordström Nylän: 37 19 ogift
giordt 5 år tienst i pommern. Kan Skomakare Handverket

29. Smessby GMR 1778
Anders Nordström
fådt afskied den 6 Martii 1773. Samma år den 26 aprill i stället insatt
Hinric Nordström Nyl: 24 5 5 8 ogift

29. Smedsby GMR 1782
Hinric Nordström Nyl: 28 9 5 8 gift

29. Smedsby GMR 1785
Henric Norström Nyl: 31 12 5 8 gift
Commenderad. Pres på Sveaborg

29. Smedsby GMR 1795
Henric Norström Nyl: 41 22 5 9½ gift

29. Smedsby GMR 1800
Henric Nordström Nyl: 46 27 5 9½ Gift
På begiäran och Rotan begivande får afsked

29. Smedsby GMR 1804
Henric Nordström Afskedad vid General Munst: d: 30 Junii 1800 och i stället approberad vid Recruteringen d: 4 Februarii 1802.
Johan Öster Nyland 24 2 5/12 5 9 -
Annotation för Nordström: Får på begäran, och Rotans begifvande afsked.

Karis KB 1805-1814 pag. 45
Soldaten Johan Öster f. 1780 Grop Överlevde kriget
hu. Maja Lisa Nordström f. 1779 Smedsby
barn: Henric Johan, Maja Stina och Carl
(familjen flyttade 1810 till Heimos)

Sammanfattning
29. Smedsby
Niels Mattsson Smedz 24.11.1721-31.5.1724
Anders Smeds 8.6.1726-12.4.1736 Till N:o 9
Matts Smedfeldt 12.4.1736-11.12.1741 Död i fält
Anders Nordström 1747-6.3.1773
Henric Nordström 26.4.1773-30.6.1800
Johan Öster 4.2.1802-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Smedsby Karis Nyland. Historisk karta: Läs mera...