DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC099 Vimonböle

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Nils Wiman, Nils Wjman, Nils Wiberg

99. Wijmanböhle GMR 1726
Hans Wijman Nyland 48 15 gift Timberman
qwar blif:t i landet effter Regementet 1713. har wjd Regementetz återkombst ifrån Swerige d: 24 nov: 1721. sig instält.

99. Wjmanböle GMR 1735
Hans Wijman
fått interims afskied d: 11 aug: 1731. i deß ställe har Rotan d: 8 Sept: 1732 praesent:
Benjamin Wijdman Nyland 28 3 gift
Commenderad uti Friedrichshamn. den förras interims afskied stadfästes.

99. Wimånböle MR 1747
Benjamin Wiman
Dödt d: 29 martii 1739. Samma år d: 19 Decembr: har Rotan praesenterat
Niels Nielsson Wiman Nyl: 34 8 gift

99. GMR 1761
Nils Wiman 49 23

99. Wimanböle GMR 1767
Nils Wiman Nylänning 54 28 ogift
giordt tienst i i finska och pommerska Kriget

99. Wimonböle GMR 1778
Nils Wjman Nyl: 65 39 5 6 gift
för hög ålder och bräcklighet får afskied och som han giordt tiänst wid finska och Pommerska Kriget, Recommenderas till underhåll

99. Wimonböle GMR 1782
Nils Wiman
För hög Ålder och bräcklighet får afsked och som han giordt tienst i finska och Pommerska Kriget, recommenderas till underhåll.
S: D: infördt RotansApproberade Vargering Karl N:o 48
Nils Wiberg Nylänning 30 4 5 10 gift

99. Wimonböle GMR 1785
Nils Wiberg Nyl: 33 7 5 10 ogift

99. Wimonböle GMR 1795
Nils Wiberg Nyl: 43 17 5 10½ gift

99. Wimonböle GMR 1800
Nils Wiberg Nyl: 46 22 5 10½ Gift

99. Wimondböhle GMR 1804
Nils Wiberg Nyl: 51 25 5 10½ Gift
Annotation för Wiberg: Sjuklig begär och får afsked

Tenala KB 1804-1809 pag. 277
Soldaten Henric Joh. Sträng f. 31.1.1778 Överlevde kriget (tidigare reserv, antagen 1804 eller 1805)
hu. Sophia Henricsdr. f. 1775
barn: Lovisa och Anna Stina

Sammanfattning
99. Vimonböle
Hans Wijman 24.11.1721-11.8.1731
Benjamin Wiman 8.9.1732-29.3.1739 Död
Nils Nilsson Wiman 19.12.1739-27.6.1778
Nils Wiberg 27.6.1778-25.6.1804
Henric Johan Sträng 1804/1805-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Vimonböle Tenala Nyland. Historisk karta: Läs mera...