DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC095 Lappvik

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Axell Wikman, Jonas Malmberg, Wilhelm von Ahlefeldt, Hinric Strandberg, Carl Friedrich Snöboll, Carl Fredric Snöboll, Otto Friedric Jägerhorn, Samuel Palm

95. Lappwijk GMR 1726
Abraham Lappwijk Åbo lähn 37 15 gift
Siuk hemma uti landet.

95. Lappwjk GMR 1735
Abr: Lappvik
död d: 29 Junii 1727. i stället har Rotan d: 20 Martii 1728 praesenterat
Isach Lappe Nyland 27 7 gift
Commenderad uti Friedrichshamn

95. Lappwijk MR 1747
Isaac Mattss:n Lappe
avancerat till Corp: för N:o 87 d: 29 sept: 1743. I deß ställe har Giermundby Corp:s Rotan praesenterat d: 17 Junii 1747
Axel Axelss:n Wikman Nyl: 25 - ogift

95. GMR 1761
Jonas Malmberg
Rancionerat sig sielf och anlänt till Rotan. Ej återkommen från Swerige

95. Lappvik GMR 1767
Axell Wikman
död d: 15 November 1747. i stället insat den 15 Februarii 1748
Jonas Malmberg Nylänninge 39 19 gift
warit Commend: til pommern, blifvit fången d: 24 Novemb: 1757. Ransonerat sig sielf och Hem kommen d: 21 Junii 1759. beswärat sig öfver ???. Kan Skomakare Arbete.
Har F???bråch och är hypocondrist, som alt honom åkommit i preussiska fångenskapen under sidsta Kriget, får afsked och enkelt underhåll

95. Lappvik GMR 1778
Jonas Malmberg
fådt afskied den 10 Octobr 1767. I stället inskrefven som volontair den 1 Novembr 1767
Wilh: von Ahlefeldt
som fådt Fouriers Caractaire den 26 Junii 1768, och afskied den 30 Octobr 1772. Samma dag hit avancerad till Corporals Lön ifrån N:o 117 volontairen
Hinr: Strandberg
som den 5 Aprill 1777 blifvit befordrad till Rustmästare med Lön vid detta Compag:. Samma dag hit flyttad och befordrad till 5te Corporals Lön ifrån N:o 60 wolontairen
Carl Friedrich Snöboll Nyl: 29 11 5 9 ogift

95. Lappvik GMR 1782
Carl Fred. Snöboll Nyl: 33 15 5 9 gift
Har 5e Corporals Lön
Död i Lägret. Vacant

95. Lappvik GMR 1785
Carl Fredric Snöboll Corporal
Dog vid Regements mötet den 23 Junii 1782. Till 5te Corporals Lön efter honom befordrades ifrån Helsing Compagnie Volontairen
Otto Friedric Jägerhorn Nyl: 14 3
med tilstånd vid Cadett Scholan i Savolax

95. Lappvik GMR 1795
Otto Fried: Jägerhorn
Fändrich med 5te Corporals Lön, afförd den 10 Maij 1789 enl. Reg.ts. Ordres och i stället den 17 Maij 1790 insatt approberade vargerings Karlen N:o 49
Samuel Palm Nyl: 29 5 5 8 gift

95. Lappvik GMR 1800
Samuel Palm Nyl: 34 10 5 8 Gift

95. Lappvijk GMR 1804
Samuel Palm Nyl: 37 13 5 8½ Gift

Tenala KB 1804-1809 pag. 130
Sold: Samuel Palm f. 27.4.1766 Överlevde kriget (verkar ej ha deltagit)
hu. Eva Samuelsdr. f. 1770
barn: Maja Stina, Anna Lisa, Fredric och Eric

Sammanfattning
95. Lappvik
Abraham Lappvik (1711)1721-29.6.1727 Död
Isaac Mattsson Lappe 20.3.1728-29.9.1743 Till N:o 87
Axel Axelsson Wikman 17.6.1747-15.11.1747 Död
Jonas Malmberg 15.2.1748-10.10.1767
Wilhelm von Ahlefeldt 1.11.1767-30.10.1772
Hinric Strandberg 30.10.1772-5.4.1777 Till rustmästare
Carl Fredric Snöboll 5.4.1777-23.6.1782 Död vid regementsmötet
Otto Friedric Jägerhorn 23.6.1782-10.5.1789 Fänrik med korprals lön
Samuel Palm 17.5.1790-17.9.1809 verkar ej ha deltagit i kriget