DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC082 Rörsby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Anders Röberg, Eric Palm, Adam Wäster

82. Röösbÿ GMR 1726
Hind: Röös Nyland 37 20 gift Murmästare
hemkommen ifrån fångenskapen d:24 novembr: 1721.

82. Röößbÿ GMR 1735
Hindrich Röös Nyland 46 29 gift Murmäst:
Lahm på wänstra armen och huggen uti wänstra Knäet, Kan icke Marchera får afskied Rotan låfwar ställa Karl.

82. Rörsby MR 1747
Hans Röö
erhållit afskied d: 27 aug: 1735. I stället antagen d: 31 aug: 1737
Anders Christersson Röberg Nyl: 35 10 gift

82. GMR 1761
Erich Palm 26 6

82. Rörsby GMR 1767
And: Röberg
fått afskied den 29 Augustii 1757. samma dag insat
Erich Palm Sverige 33 10 gift
warit 5 år i pommern, två gånger fången och Ransonerat sig sielf

82. Rörsby GMR 1778
Eric Palm WessmanLänning 44 21 5 6 gift
varit 5 år i Pommern, 2, gånger fången, och Ransonerat sig sielf

82. Rörsby GMR 1782
Eric Palm Wermel: 48 25 5 6 gift
gammal, Tjent lenge och wäl, numera döf, får afsked

82. Rörsby GMR 1785
Eric Palm
Fick afsked vid General Munstringen den 3 Julii 1782 och den 30 ejusdem utur vargernings N:o 48 insatt
Adam Wäster Nyl: 23 3 5 10 ogift

82. Rörsby GMR 1795
Adam Wäster Nylän: 35 13 5 10 gift

82. Rörsby GMR 1800
Adam Wäster Nyl: 40 18 5 10 Gift

82. Rösby GMR 1804
Adam Wäster Tavast: 43 21 5 10 Gift

Adam Wäster död 16.12.1805 enl. Tenala KB

Tenala KB 1804-1809 pag. 200
Soldaten Fredric Bohm f. 15.10.1784 Överlevde kriget
hu. Johanna Persdr. f. 1778
barn: tre döda före kriget

Sammanfattning
82. Rörsby
Hindrich Röös 24.11.1721-27.8.1735 Återkommen ur fångenskap
Anders Christersson Röberg 31.8.1737-29.8.1757
Eric Palm 29.8.1757-3.7.1782
Adam Wäster 30.7.1782-16.12.1805 Död
Fredric Bohm 1806-17.9.1809 Överlevde kriget