DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC077 Skarpkulla

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
Eric Skarp, Matts Taxam, Matts Grön, Johan Skog

77. Skarpkulla GMR 1726
Johan Boman Ingermanland 40 25 gift Murmästare
hemkommit ifrån Fångenskapet d: 19 Martii 1722.
Karlen går tillbaka till sin förra Rota N:o 85, denna rota skaffar Karl.

77. Skarpkulla GMR 1735
Eric Scharp Nyland 23 5 gift
Legd af Rotan d: 8 Sept: 1730.
Commenderad uti Friedrichshamn.

77. Skarpkulla MR 1747
Eric Jacobss: Skarpp Nyl: 35 17 gift

77. GMR 1761
Mats Taxam 32 14

77. Skarpkulla GMR 1767
Eric Skarp
fåt afskied den 3 Septembr: 1747. i stället antagen d: 15 Febr: 1748
Matts Taxam Tavastlen: 37 19 gift
giordt 5 år tienst i pommern

77. Skarpkulla GMR 1778
Matts Taxam Tavastl: 48 30 5 7 gift
giordt 5 år tienst i Pommern

77. Skarpkulla GMR 1782
Matts Taxam Tavastl: 52 34 5 7 gift
gammal och orcklös, bevistat Pommerska Kriget, får afsked, tillstyrckes underholl.
Giort 5 år Tienst i Pommern

77. Skarpkulla GMR 1785
Matts Tacksam
Fick afsked vid General Munstringen den 3 Julii 1782: den 30 ejusdem utur vargernings Nummern 39 insatt
Matts Grön Nyl: 29 3 5 8 ogift

77. Skarpkulla GMR 1795
Johan Skog Nyl: 31 9 5 11½ gift

77. Skarpkulla GMR 1800
Johan Skog Nyl: 36 14 5 11½ Gift

77. Skarpkulla GMR 1804
Johan Skog Nyl: 39 17 5 11½ Gift
Annotation för Skog: Sjuk i landet

Pojo KB 1803-1808 pag. 279
Soldaten N: 77 Johan Skog f. 24.2.1762 (d. 1808-1809 under kriget)
hu. Caisa Abrahamsdr. f. 1764
barn: Johan, Eric, Amandus och Eva

Pojo KB 1811-1816 pag. 293
Sold. Änk. Caisa Abrahamsdr. Skog f. 1764 ”pensionaire”
(Flyttade med dottern till Helsingfors 1816 efter sonen Amandus Skogling.)

Sammanfattning
77. Skarpkulla
Johan Boman 19.3.1722-8.6.1726 Till N:o 85
Eric Jacobsson Skarpp 8.9.1730-3.9.1747
Matts Taxam / Tacksam 15.2.1748-3.7.1782
Matts Grön 30.7.1782-ca. 1785
Johan Skog 1786-1808/1809 Död i fält