DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC080 Persböle

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
Hindrich Kullberg, Eric Kula, Abraham Kullberg, Elias Knall

80. Pärsböhle GMR 1726
Mattz Kulla Reval 30 15 gift
qwar blifwit i landet efter Regem:tet 1713, har wjd Regementetz återkombst ifrån Swerige d:24 nov: 1721 sig instält.
Stält för sig Erik Arfwedson 24 åhr gl: född i Nyland, frisk, approberas. Matts Kulla såm har Hemmans bruk, får afskied, behåller lika Mond: sorter såm N:o 1.

80. Pärsböhle GMR 1735
Mattz Kulla
förafskiedad wed Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726. emedan han stält för sig
Eric Kulla Nyland 33 9 gift
(Erik Arfwedsson Kulla)

80. Pärsböle MR 1747
Eric Anderss:n Kulla Nyl: 45 21 gift
(förekommer både som ”Arfwedsson” och ”Andersson” till patronymikon)

80. GMR 1761
Hind: Kullberg
Siuk i Stralsund

80. Pårsböle GMR 1767
Eric Kula
död d: 14 Martii 1751. i stället antagen d: 14 Januar: 1753
Abraham Kulberg Nylän: 32 14 gift
giordt 5 år tienst i Pommern, warit 3⅓ År fången. Ransonerat sig sielf.

80. Pärsböle GMR 1778
Abraham Kullberg Nyl: 43 24½ 5 8 gift
Warit 5 år i Pommern, 3⅓ år fången, Ransonerat sig sielf

80. Persböle GMR 1782
Abraham Kullberg Nyl: 47 29 5 8 gift

80. Persböle GMR 1785
Abraham Kullberg Nyl: 50 32 5 8 gift
Commenderad. Pres: på Sveaborg
Varit 5 År i Pommerska Kriget: 3⅓ År fången i Preussen och ransonerat sig sielf

80. Persböle GMR 1795
Elias Knall Nylän: 30 6 5 8 gift

80. Persböle GMR 1800
Elias Knall Nyl: 36 11 5 8½ Gift

80. Pehrsböle GMR 1804
Elias Knall Nyl: 39 14 5 8½ Gift

Pojo KB 1803-1808 pag. 252
Soldat N:o 80 Eljas Knall f. 1764
hu. Stina Stjernberg f. 1763
barn: Johan, Anna Sophia och Eva Stina

Pojo KB 1811-1816 pag. 263
Sold. Eljas Knall f. 1764 återkommen från Sverge 1810
hu. Stina Stiernberg f. 1763 d. 1812
(Elias gifte om sig med Lisa Isacsdotter och flyttade med henne och döttrarna till Ekenäs 1814. Sonen flyttade till Karis 1812)

Sammanfattning
80. Persböle
Mattz Kulla 24.11.1721-8.6.1726
Erik Arfwedsson Kulla 8.6.1726-14.3.1751 Död (Andersson?)
Abraham Kullberg 14.1.1753-ca. 1789 Död i fält?
Elias Knall 1789-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för torpet i Persböle Pojo Nyland. Historisk karta med torpet: Läs mera...