DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC003 Stormora

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Ingå, Nyland
Nils Pålson Kiempe, Johan Morberg, Eric Frisk, Henric Svejgberg

3. Stormora GMR 1726
Niels Kämpe Tafvastland 27 7 gift -

3. Stormora GMR 1735
Nills Kämpe Tafvastland 36 16 gift

3. Stormora MR 1747
Niels Påhlsson Kiempe Tafvastl: 48 28 gift

3. GMR 1761
Johan Morberg 26 6

3. Stor Mora GMR 1767
Nils Pålson Kiempe
fåt afskied i Helsingfors den 1 Martii 1756. i stället antagen den 14 Janu: 1756
Johan Morberg Nylänning 31 11 gift
giordt 5 års tienst vid Kriget i Pommern

3. Stormora GMR 1778
Johan Morberg Nyl: 42 21½ 5 6 gift
giordt 5 år tienst i Pommern

3. Stormora GMR 1782
Johan Morberg Nyl: 46 26½ 5 6 gift
Giordt 5 åhr tienst i Pommern

3. Stormora GMR 1785
Johan Morberg Nyl: 49 29½ 5 6 gift
Commenderad på Sveaborg, där presens

3. Stor Mora GMR 1795
Eric Frisk Nylänning 40 6 5 10½ gift

3. Stormora GMR 1800
Eric Frisk Nylän: 45 11 5 10½ gift

3. Stor Mora GMR 1804
Eric Frisk Bytt sig till Ingå Compag. med Vederbörandes Bifall d:17 Martii 1802 emot Soldaten der samma städes N:o 70.
Henric Svejgberg Nyland 45 27 5 8
Annotation för Svejgberg: Bräcklig får afsked

Ingå KB 1805-1810 pag. 214
Sold: N:o 3 K.C.
Carl Sten f. 1777 d. 1808 ”död i Fält på Sjukhuset”
hu. Maja Lisa Nordström f. 1776
barn: Carl Johan (död 1807) och Johan Fredric

Sammanfattning
3. Stormora
Niels Påhlsson Kämpe 1721-1.3.1756
Johan Morberg 14.1?.1756-ca. 1789
Eric Frisk ca. 1789-17.3.1802
Henric Svejberg 17.3.1802-30.6.1804
Carl Sten 30.6.1804-1808 Död i fält