DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC019 Högben

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Johan Högberg, Anders Höggren, Hinric Högberg, Otto Fredric Ilig

19. Högbeen GMR 1726
Johan Högberg Wärmland 40 11 gift -
hjt Transporterat ifrån Gref Fersens De Regemente wid Gen: Munstringen på Rådmans öhn d: 12: Octobr: 1721.

19. Högben GMR 1735
Johan Högberg Wärmel: 49 20 gift

19. Högben MR 1747
Joh: Högberg
Dödt d: 29 nov: 1741. I stället har Rotan praesenterat d: 29 sept: 1743 drängen
Anders Jacobsson Höggreen Nyl: 22 4 ogift

19. GMR 1761
Anders Höggren
Fången 1759

19. Högben GMR 1767
Anders Höggren
fången den 19 Januarii och således Wacant.
Rotan presenterade
Hindrich Högberg
21 år gammal, gift, Nyl: visiterad och approberas

19. Högben GMR 1778
Hinric Högberg Nyl: 32 10½ 5 8 gift

19. Högben GMR 1782
Hinrich Högberg Nyl: 36 14½ 5 8 gift

19. Högben GMR 1785
Henric Högberg Nyl: 39 17½ 5 8 gift
Commenderad, presens på Sveaborg

19. Högben GMR 1795
Henric Högberg
afskiedad vid General Munstringen den 12 October 1789 och i stället införd enligt Reg:t Ordres af den 13 Septem: 1790 Fenndrichen med 5te Corporals Lön
Otto Fried: Jägerhorn - 24 - - - -

19. Högben GMR 1800
Otto Fredric Jägerhorn
Karn ??? med 5 (femte) Corporals lön, Afstådt denna lön och Nummer den 29 Junij 1795 hvarefter Nummern ifrån samma dag varit Vacant för Kong: Stats värcket

19. Högben GMR 1804
Vacant för Kongl: Stats värcket

Karis KB 1805-1814 pag. 158
Afsk: Soldaten
Henric Högberg f. 1740 Jällsby ”1806 till Christinestad”
hu. Greta Jöransdr. f. 1744 Bällby ”1806 till Thusby”
Reserven Henric Svärd f. 1766 Lifland
hu. Stina Nyman f. 1770 Mjölbolsta
(oklart om Svärd deltagit i kriget.)

Sammanfattning
19. Högben
Johan Högberg 12.10.1721-29.11.1741 Död i fält
Anders Jacobsson Höggren 29.9.1743-19.1.1759 Fången i Pommern
Henric Högberg 1767-12.10.1789
Otto Fredric Jägerhorn 13.9.1790-29.6.1795
vakant för Kong: Statsverket 29.6.1795-1808?
Henric Svärd 1808-17.9.1809 osäkert om deltagit