DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC089 Svedja

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Jöran Svedberg, Isac Råbåck, Isac Råbock, Gabriel Strandberg, Johan Roth, Petter Rydman, Samuel Kingren

89. Swedia GMR 1726
Mattz Svedia Nyland 31 16 gift

89. Swjdia GMR 1735
Mattz Swidia Nyland 40 25 gift
Siuk wid Rotan

89. Swidia MR 1747
Matths Svidia
gammal bräckelig och odugel: till widare Krigz tienst, I stället inskrefwen Bonde sonen wed Recrüteringen d: 3 martii 1742.
Axel Axelss:n Svedman
i hwars ställe är praesenterat d: 14 Januarii 1746
Jöran Hinderss:n Svedberg Nyl: 21 1 gift

89. GMR 1761
Jöran Svedberg
Fången 1757

89. Svedja GMR 1767
Jöran Svedberg
fången den 24 Novembr: 1757. med Rotornes Samtycke är den 29 Martii 1764 hit flyttad från N:o 90
Isac Råbåck Nyl: 26 7 ogift
giordt 2 år tienst i pommern

89. Svedja GMR 1778
Isac Råbock
fådt afskied den 27 Aprill 1773. I stället insatt den 2 Maji 1773
Gabriel Strandberg Nyl: 29 5 5 8 ogift

89. Svedia GMR 1782
Gabriel Strandberg Nyl: 33 9 5 7 gift

89. Svedia GMR 1785
Gabriel Strandberg Nyl: 36 12 5 8 ogift

89. Svedja GMR 1795
Gabriel Strandberg Nyl: 46 22 5 8½ ogift
Corporal med 4 Corporals Lön
Siuk i Landet

89. Svedia GMR 1800
Gabriel Strandberg
Corporal med 4de Corporals Lön, fick afskied den 26 Junij 1795 och samma dag i stället befordrad till denna Lön och Nummer, Volontairen
Joh. Roth
som den 21 September bortflyttad till N:o 69 och efter honom hit transporterat samma dag ifrån N:o 69 Sergeanten
Petter Rydman
som blef befordrad till Förare Lön den 18 Maji 1798 och i stället införd den 29 Julij Reserven N:o 47
Samuel Kingren Nyl: 34 2 5 11 Gift

89. Svedia GMR 1804
Samuel Kingren Nyland 37 5 5 11 Gift
Annotation för Kingren: Sjuk i landet

Tenala KB 1804-1809 pag. 254
Sold: Samuel Kindgrén f. 1767 Överlevde kriget
hu. Lovisa Backman f. 1770
barn: Maria Kindgrén, Samuel Kindgrén och Lovisa Kindgrén

Sammanfattning
89. Svedja
Mattz Svedia (1710)1721-3.3.1742
Axel Axelsson Svedman 3.3.1742-14.1.1746 Bondeson
Jöran Hindersson Svedberg 14.1.1746-24.11.1757 Fången i Pommern
Isac Råbock 29.2.1764-27.4.1773
Gabriel Strandberg 2.5.1773-26.6.1795
Johan Roth 26.6.1795-21.9.1795 Till N:o 69, volontär
Petter Rydman 21.9.1795-18.5.1798 Till Förare
Samuel Kindgrén 29.7.1798-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Svedja Tenala Nyland. Historisk karta: Läs mera...