DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC038 Finby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Lars Finbohm, Jöran Beckström, Johan Nyman, Johan Saxberg

38. Finbÿ GMR 1726
Lars Finbom Stockholm 22 4 gift Skräddare
nÿlegd af Rothan, presenterad d: 11 Junii 1722.

38. Finby GMR 1735
Lars Finbohm Stockholm 31 13 gift Skräddare

38. Finby MR 1747
Lars Finbohm
Dödt d: 22 Dec: 1741. Rotan har prasent: d: 26 martii 1742
Anders Mattsson Lamman
som blifwit död d: 2 Junii 1742. I deß ställe wed Recrüteringen i Helsingfors d: 16 maji 1747 är antagen
Jöran Jöransson Bäckström Friedrichshamn 24 - ogift

38. GMR 1761
Jöran Beckström 39 15
Siuk i qvarteret

38. Finby GMR 1767
Jöran Beckström Friedrickshamn 44 20 gift
giordt 5 år tienst i pommern. Kan Skomakare Arbete.
Karlen liten och liderlig, odugelig i tiensten, får afsked

38. Finby GMR 1778
Jöran Beckström
fådt afskied den 10 Octobr 1767. I stället antagen d:23 Junii 1768
Johan Nyman Nyl: 31 10 5 11 ogift

38. Finby GMR 1782
Johan Nyman Nyl: 35 14 5 11 gift

38. Finnby GMR 1785
Johan Nyman Nyl: 38 17 5 11 gift
odrägl: liderlig och vanartig, casseras

38. Finby GMR 1795
Johan Saxberg Nyl: 42 6½ 5 8 gift

38. Finby GMR 1800
Johan Saxberg Nyl: 48 11 5 8 Gift

38. Finnby GMR 1804
Johan Saxberg Nyland 51 14 5 8 Gift
Annotation för Saxberg: Har fel på ögat får afsked

Karis KB 1805-1814 pag. 245
afsk. Sod: Johan Saxberg f. 1750 Lifland
hu. Anna Stina Henricsdr. f. 1749 Gestans
(Saxberg fick avsked 1804 och ersattes av Ask)
Sold. Abraham Ask f. 1763 Dragsvik d. ”Död i Krig 1808”
hu. Maria Johandr. f. 1764 Söderby d. 1815 Finby
barn: Eric Johan, Henric, Isac och Maria Christina

Sammanfattning
38. Finby
Lars Finbohm 11.6.1722-22.12.1741 Död i fält
Anders Mattsson Lamman 26.3.1742-2.6.1742 Död i fält
Jöran Jöransson Bäckström 16.5.1747-10.10.1767
Johan Nyman 23.6.1768-28.6.1785
Johan Saxberg 1788-25.6.1804
Abraham Ask 1804-1808 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Finby Karis Nyland. Historisk karta: Läs mera...