DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC074 Borgby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
Eric Borman, Nils Borgström, Christian Forsgård, Christopher Fält

74. Bårgbÿ GMR 1726
Christer Christersson Nyland 23 2 gift
nÿlegd af Rothan presensterad d: 5 Martii 1724.
Karlen siuk i landet.

74. Bårrbÿ GMR 1735
Christer Bårrman Nyland 32 11 gift
(Christer Christersson Bårrman)

74. Borgby MR 1747
Christer Borgman
Dödt i Helsingfors d: 16 julii 1739. Rotan praesent: wed Recrüter: i Helsingfors d: 21 febr: 1740
Eric Anderss:n Borgman
hwilken avancerat till Corporal för N:o 66 d: 29 sept: 1743. åter hijt placerad förenembdt Corp:
Eric Borgman Nyl: 35 7 gift

74. GMR 1761
Vacant

74. Borgby GMR 1767
Eric Borman
död d: 28 Martii 1758. i stället antagen d: 15 Martii 1760.
Nils Borgström Nyl: 27 7 gift

74. Borgby GMR 1778
Nils Borgström Nyl: 38 18 6 1 gift

74. Borgby GMR 1782
Nils Borgström Nyl: 42 22 6 1 gift
Corporal med rote Lön

74. Borgby GMR 1785
Nils Borgström Nyl: 45 25 6 1 gift
Commenderad. Pres: på Sveaborg

74. Borgby GMR 1795
Christian Forsgård
afförd såsom olegd uppå Reg.ts. Chefens befallning den 22 Februrij 1790. I hvars ställe den 2 Martij 1790 antogs Lego Karlen
Christopher Fält Nyl: 25 5 5 - ogift
approberad den 23 Martij 1791 vid Recruteringen i Helsingfors.

74. Borgby GMR 1800
Christopher Fält Nyl: 30 10 5 10 Gift

74. Borgby GMR 1804
Christopher Fält Nyl: 33 13 5 10 Gift

Pojo KB 1803-1808 pag. 148 Obs. Rotens torp i Gästerby
Soldat Christoph Fält f. 1768
hu. Lisa Ahlbom f. 1766
barn: Alexander, Anders Johan och Lovisa

Pojo KB 1811-1816 pag. 157
Sold. Änk. Lisa Ahlbohm Fält f. 1766 ”pensionär”
(sonen Anders Johan död 1811)

Sammanfattning
74. Borgby
vakant 1721-5.3.1724
Christer Christersson Borgman 5.3.1724-16.7.1739 Död i Helsingfors
Eric Andersson Borgman 21.2.1740-29.9.1743 Till N:o 66
vakant 29.9.1743-28.3.1744
Eric Borgman (samma) 27.9.1744-28.3.1758 Död i fält i Pommern
Nils Borgström 15.3.1760-efter 1785
Christian Forsgård ca. 1789-22.2.1790
Christopher Fält 23.3.1791-1808/1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Borgby Pojo Nyland. Historisk karta: Läs mera...