DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC028 Joddböle

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Lars Joddman, Petter Löfving, Michell Joddman, Johan Hult, Anders Bergström

28. Joddböhle GMR 1726
Lars Joddman Helsingland 36 10 gift
Hijt Transporterad ifrån Gen. Ferssens Regemente ved General Munstringen på Rådmans öhn d:12 octobr: 1721

28. Joddböle GMR 1735
Lars Joddman Hellsingland 45 19 gift

28. Joddböle MR 1747
Lars Jåddman
Gl: och bräklig fåt afskied den 16 aprill 1741. sedan Rotan praesent: d: 5 martii 1741
Elias Backberg
som blifwit död d: 21 octobr: 1741. I stället är inskrifwen Bonde Sonen
Anders Andersson Bäckström
i hwilkens ställe är praesent: d: 20 Decembr: 1745
Pett: Johansson Löfving Nyl: 24 2 ogift

28. GMR 1761
Michel Jåddman
har Randcionerat sig sielf ur fångenskapet men icke hit ankommen utan instält sig wid rotan
ej återkommen ifrån Sverige

28. Joddböle GMR 1767
Petter Löfving
död d: 23 Febr: 1751. i stället antagen d: 14 Januarii 1753
Michäll Joddman Nylänning 33 14 gift
warit 3 år i pommern, 11 månar fången. Ransonerat sig skielf.

28. Joddböle GMR 1778
Michel Joddman Nyl: 44 25 5 9 gift
För stark tårrvärk och styfhet i wänstra handen, får afskied.
Warit 3 år i Pommern, 11 månader fången, Ransonerat sig sielf.

28. Joddböle GMR 1782
Michell Joddman
För stark Torrwärk och styfhet i wänster handen får afsked.
S: D: ifrån N:o 60 hit transporterad Soldaden
Johan Hult
hwilken på Rotans begäran blef för liderlighets skull afskedad den 23 Sept: 1780 samt i deß ställe insatt samma Åhr den 31 October Rotans approberade Vargering Karl N:o 14 till ordinarie
Anders Bergström Nyl: 21 4 5 8 ogift

28. Joddböle GMR 1785
Anders Bergström Nyl: 24 7 5 8 ogift
Sjuk i Landet

28. Joddböle GMR 1795
Anders Bergström Nyl: 34 15 5 9½ gift
vice Corporal

28. Joddböle GMR 1800
Anders Bergström Nyl: 39 20 5 9½ Gift
vice Corporal

28. Jodböhle GMR 1804
Anders Bergström Nyland 42 23 5 9½ Gift
Vice Corporal

Karis KB 1805-1814 pag. 54
Corporal Anders Bergström f. 1761 Joddböle Överlevde kriget
hu. Ulrica Lovisa Råberg f. 1767 Knapsby d. 1806 Joddböle
barn: Carl Henric (död 1804), Gustaf Adolph (död 1804), Gustaf (död 1805)
ny hustru Märta Ersdr. f. 1770 Backby
Paret flyttade 1812 till Björnbolstad

Sammanfattning
28. Joddböle
Lars Joddman 12.10.1721-16.4.1741
Elias Backberg 5.3.1741-21.10.1741 Död i fält
Anders Andersson Bäckström 0.10.1741-20.12.1745 Bondeson
Petter Johansson Löfving 20.12.1745-23.2.1751 Död
Michell Joddman 14.1.1753-1778
Johan Hult 1778-23.9.1780
Anders Bergström 31.10.1780-17.9.1809 Överlevde kriget