DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC021 Mangård

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Matts Mangård, Hans Manström, Eric Manström, Matts Qvick

21. Mangård GMR 1726
Mattz Mangård Nyland 46 16 gift -
blifvit efter Regementet i landet 1713, har wjd Regementetz återkombst ifrån Swerige d: 24: Novembr: 1721 sig instält.

21. Mangård GMR 1735
Matts Mangård
fått interims afskied d: 11 Aug: 1731. i stället har Rotan d: 6 Marz 1732 tillsatt drängen
Hans Manström Nyland 24 3 gift
Commenderad uti Friedrichshamn

21. Mangård MR 1747
Hans Simonsson Manström Nyl: 36 15 gift Timmerkarl

21. GMR 1761
Hans Manström
Fången 1759

21. Mangård GMR 1767
Hans Manström
fången d: 19 Januarii 1759. i stället antagen d: 16 Aprill 1767
Erich Manström Nylän: 26 ½ ogift

21. Mangård GMR 1778
Eric Manström Nyl: 37 11 5 9 ogift

21. Mangård GMR 1782
Eric Manström Nyl: 41 15 5 9 gift

21. Manngård GMR 1785
Eric Mannström Nyl: 44 18 5 9 gift

21. Mangård GMR 1795
Matts Qvick Nylän: 33 10 5 11 gift

21. Mangård GMR 1800
Matts Qvick Nylänn: 38 15 5 11 Gift

21. Mangård GMR 1804
Matts Qvick Nyland 41 18 5 11 Gift

Karis KB 1805-1814 pag. 180
Soldaten Matts Qvick f. 11.3.1762 Ingvalsby Överlevde kriget
hu. Caisa Mattsdr. f. 1749 Sannäs
barn: Johan, Hedvig, Henric och Gabriel
Familjen bodde kvar ännu 1814

Sammanfattning
21. Mangård
Matts Mangård 24.11.1721-11.6.1731
Hans Simonsson Manström 6.3.1732-19.1.1759 Fången i Pommern
Eric Manström 16.4.1767-28.6.1785
Matts Qvick 28.6.1785-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Mangård Karis Nyland. Historisk karta: Läs mera...