DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC046 Konungsböle

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Eric Kongsman, Hindric Forsberg, Johan Kongsberg, Ernest Bergman, Johan Flinck, Johan Eklöf

46. Konungzböhle GMR 1726
vakant
Rotan låfwat innom 3nne Månader presentera Karl.

46. Konungzböle GMR 1735
Eric Kongsman Nyland ?2 4 gift
präsent: af Rotan d: 20 Sept: 1731?

46. Konungzböle MR 1747
Eric Kungsman
Dödt d: 16 martii 1740. Rotan praesent: d: 1 Julii samma år
Erich Andberg
som dödt d: 16 Dec: 1741. I har Rotan anskaffat d: 26 martii 1742
Johan Gustafsson Graan
hwilcken d: 31 i samma Månad blifwit död.

46. GMR 1761
Vacant

46. Kongsböle GMR 1767
Hindric Forsberg
död den 29 Januarii 1758. i stället antagen den 23 Martii 1759
Johan Kongsberg Nylän: 33 8 gift
Kungsberg med döden afgången d: 21 Augusti sidstl: Rotan vacant

46. Kongsböle GMR 1778
Ernest Bergman
död den 28 Augusti 1775. I stället insatt den 1 Aprill 1776
Johan Flinck Nyl: 26 2 5 8 ogift

46. Kongsböle GMR 1782
Johan Flinck Nyl: 30 6 5 9? gift

46. Konungsböle GMR 1785
Johan Flinck Nyl: 33 9 5 9 gift

46. Konungsböle GMR 1795
Johan Eklöf Nyl: 26 5 5 9 gift

46. Konungsböle GMR 1800
Johan Eklöf Nyl: 31 10⅔ 5 9 Gift

46. Konungsböhle GMR 1804
Johan Eklöf Nyland 34 132/3 5 9 Gift

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 8 Obs. Rotens torp i Antby
Soldaten Johan Eklöf f. 1764 Berg Överlevde kriget
hu. Maria Hinricsdr. f. 1765 Antby
barn: Henric Johan och Carl Gustaf

Sammanfattning
46. Konungsböle
vakant 1721-20.9.1731
Eric Kungsman 20.9.1731-16.3.1740 Död
Erich Andberg 1.7.1740-16.12.1741 Död i fält
Johan Gustafsson Graan 26.3.1742-31.3.1742 Död i fält
Hindric Forsberg ca. 1751-29.1.1758 Död i fält
Johan Kungsberg 23.3.1759-21.8.1766 Död
Ernest Bergman före 1775-28.8.1775 Död
Johan Johansson Flinck 1.4.1776-ca. 1789
Johan Eklöf ca. 1790-17.9.1809 Överlevde kriget