DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC067 Skuru

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
Petter Schurman, Jöran Skurman, Lars Lidberg, Berndt Henric Aminoff, Hinric Fogell, Eric Bäck

67. Skuru GMR 1726
Joh: Skurman
blifwit i landet efter Regementet 1713. har wjd Regementetz återkomst ifrån Swerige d: 24 novembr: 1721 sig instält, hwilken sedermera d: 3 Martii 1722 bekommit af Hr. General Lieut: Armfeldt interims afskied, I stället af Rothan precenterat d: 24 Jan: 1723 lego Karlen
Petter Skurman Narfven 30 3½ gift

67. Skuru GMR 1735
Petter Schurman Narva 39 12 gift

67. Skuru MR 1747
Pett: Skurman
Dödt d: 24 Nov: 1741. I stället är inskrifwen d: 20 martii 1742 Bondesonen
Johan Pährsson Nyfeldt
I hwars ställe d: 29 sept: 1743 är praesent:
Thom: Nyfeldt
hwilken warit Tråts dräng och blef tagen till Nylands Dragoune Regemente d: 30 do. Sedermera är praesenterat och efter Regementet ankommen till Stockholm d: 18 octobr: samma år
Joh: Petterss:n Skurman
hwilken dödt d: 5 aprill 1747. samma år wed Recrüteringen i Hellsingfors d: 16 maji antagen
Jöran Thomasson Skurman Österbotn 16 - ogift

67. GMR 1761
Vacant

67. Skuru GMR 1767
Jöran Skurman
död d: 4 Aprill 1760. i stället antagen d: 13 Martii 1761
Lars Lidberg Nyl: 33 6 gift

67. Skuru GMR 1778
Lars Lidberg
död den 8 Augusti 1770. I stället insatt den 1 Octobr samma år volontairen
Berndt Henr: Aminoff
som den 17 Augusti 1772 blifvit flyttad till N:o 78. Samma dag i stället antagen
Hinric Fogell Nyl: 34 6 5 11 gift

67. Skuru GMR 1782
Hinric Fogell
dog den 2 Februari 1781. i stället införd den 3. dito utur Vargerings nummern 33
Eric Bäck Nylänning 26 1 5 9 gift

67. Skuru GMR 1785
Eric Bäck Nyl: 29 4 5 9 gift

67. Skuru GMR 1795
Eric Bäck Nylän: 39 14 6 - gift

67. Skuru GMR 1800
Eric Bäck Nylän: 44 19 6 - Gift

67. Skuru GMR 1804
Eric Bäck Nyland 47 22 6 - Gift

Pojo KB 1803-1808 pag. 295
Soldat N. 67 Eric Bäck f. 1765 (d. 1808-1809 under kriget)
hu. Lena Mattsdr. f. 1765
barn: Gustaf, Carl Johan, Fredric, Adolph och Eva Lisa (död 1809)

Pojo KB 1811-1816 pag. 311
Sold. Änk. Lena Mattsdr. f. 1766 ”inhysing på Lillgård”

Sammanfattning
67. Skuru
Johan Skurman 24.11.1721-3.3.1722
Petter Skurman 24.1.1723-24.11.1741 Död i fält
Johan Pährsson Nyfeldt 20.3.1742-29.9.1743 bondeson
Thomas Nyfeldt 29.9.1743-30.9.1743 Till Nylands dragoner
Johan Pettersson Skurman 18.10.1743-5.4.1747 Död
Jöran Thomasson Skurman 16.5.1747-4.4.1760 Död i fält
Lars Lidberg 13.3.1761-8.8.1770 Död
Berndt Henric Aminoff 1.10.1770-17.8.1772 volontär, Till N:o 78
Hinric Fogell 17.8.1772-2.2.1781 Död
Eric Bäck 3.2.1781-1808/1809 Död i fält