DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC076 Tomasböle

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
Eric Espman, Petter Lång, Johan Tommelin, Anders Land

76. Thomasböhle GMR 1726
Carl Hindersson Kÿhla
qwar blifw: i landet efter Regementet 1713. har wjd Regementetz återkombst ifrån Swerige d: 24 novembr: 1721 sig instält, hwilken d: 31 Martii 1722 bekommit af Hr. Gen: Lieutenanten Armfeldt interims afskied, i stället af Rothan presenterat d: 5 Martii 1724 lego Karlen
And: Thomasson Nyland 30 2½ gift

76. Thomasböle GMR 1735
And: Espman Nyland 39 11 gift
(Anders Thomasson Espman)

76. Thomasböle MR 1747
Anders Thomass:n Espman
D: 29 sept: 1743 wid hållen Munstring i Thenala blifwit Casserad. I stället wid Recrüteringen i Helsingfors d: 16 maji 1747 är antagen lego Karl:
Eric Josephss:n Espman Nyl: 32 - gift

76. GMR 1761
Petter Lång 30 5
Siuk i Stralsund

76. Tomasböle GMR 1767
Eric Espman
fåt afskied d: 29 Augustii 1757. samma dag insat
Petter Lång
som fåt afskied d: 21 Januarii 1763. i Cronas och således Rotan nu Vacant. I stället insatt d: 21 Aug: sidstl:
Johan Thomelin Nyl: 21 ⅙ ogift

76. Tomasböle GMR 1778
Johan Thomelin Nyl: 33 11 5 7 gift

76. Tomasböle GMR 1782
Johan Tomelin Nyl: 37 15 5 7 gift

76. Tomasböle GMR 1785
Johan Tomelin Nyl: 40 18 5 7 gift

76. Thomasböle GMR 1795
Johan Tommelin Nyl: 50 28 5 7 gift

76. Thomasböle GMR 1800
Johan Tommelin Nyl: 55 33 5 7 Gift
Gammal, tient väl, får afsked med anmälan till underhåll,emedan han ock bivistat sidsta Krig.

76. Thomasböhle GMR 1804
Johan Tommelin Afskedad vid General Munst: d: 30 Junii 1800 och i stället d: 1ta Julii Samma år insatt Rotans egen Reserv N:o 38.
Anders Land Nyl: 33 4 5 10 -
Annotation för Tommelin: Gammal, tjent väl; får afsked med anmälan till underhåll

Pojo KB 1803-1808 pag. 351
Soldaten N:o 76 Anders Land f. 1771

Pojo KB 1811-1816 pag. 362
Anders Land f. 1771
(överlevde kriget och flyttade ut ur torpet 1810 inom Pojo)

Sammanfattning
76. Tomasböle
Carl Hindersson Kÿhla 24.11.1721-31.3.1722
Anders Thomasson Espman 5.3.1724-29.9.1743
Eric Josephsson Espman 16.5.1747-29.8.1757
Petter Lång 29.8.1757-21.1.1763
Johan Tommelin 21.8.1767-30.6.1800
Anders Land 1.7.1800-17.9.1809 Överlevde kriget