DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC012 Romsarby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Jacob Römsberg, Hindrich Hafström, Erich Roms, Johan Roms, Isac Blomqvist

12. Råmsarby GMR 1726
Gustaf Mattsson
qvar blif: i landet efter Reg:tet 1713. har wid Regementetz återkompst ifrån Swerige d: 24: Novembr: 1721 sig instält , hwilcken sedermera d: 31 Martii 1722 bekom: af Hr. Gen: Armfelt interims afskied och i stället har Rothan presenterat d: 24: Januarii 1723 lego Karlen
Jacob Pettersson Råmsberg Nyland 23 3 ogift -

12. Råmsarby GMR 1735
Jacob Råmsberg Nyland 32 12 gift

12. Råmsarby MR 1747
Jac: Romsberg
dödt d: 21 Novembr: 1741.

12. GMR 1761
Vacant
(enligt följande GMR inte vakant!)

12. Romsarby GMR 1767
Hind: Hafström
dödt i pommern den 7 Januarii 1759.
Erich Roms
insat den 15 martii 1760. fåt afskied den 21. Januarii 1763. i stället antagen d: 30 Sept: 1766.
Johan Roms Nylänning 20 1 ogift

12. Romsarby GMR 1778
Johan Roms Nyl:ge 31 11½ 5 8 gift

12. Romsarby GMR 1782
Johan Roms Nyl: 35 15½ 5 8 gift
Blef vice Corp: den 5 Junii 1782

12. Romsarby GMR 1785
Johan Roms Nyl: 38 18 5 8 gift
vice Corporal

12. Romsarby GMR 1795
Isac Blomqvist Nylän: 31 6 5 9 gift

12. Romsarby GMR 1800
Isac Blomqvist Nyl: 36 11 5 9 Gift

12. Romsarby GMR 1804
Isac Blomquist Nyland 39 14 5 9 Gift

Karis KB 1805-1814 pag. 103
Soldaten Isaac Blomqvist f. 1764 Pojo d. ”i Krig Död” (1808-1809)
hu. Maja Ersdr. f. 1770 Brasby
barn: Johan (död 1810), Anna Maja, Lovisa (död 1809), Eva Stina, Lena Greta och Henric
(änkan Maja bodde kvar på torpet ännu 1814)

Sammanfattning
12. Romsarby
Gustaf Mattsson 24.11.1721-31.3.1722
Jacob Pettersson Råmsberg 24.1.1723-24.11.1741 Dött på kommendering
Hindrich Andersson Hafström ?.3.1755-7.1.1759 Död i fält i Pommern
Erich Roms 15.3.1760-21.1.1763
Johan Roms 30.9.1766-ca. 1789
Isac Blomqvist ca. 1789-1808/1809 Död i fält