DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC062 Trollböle

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Ekenäs lfs, Nyland
Jacob Trållberg, Jacob Granat, Niclas Wilcksman, Johan Friedich Aminoff, Claes Johan Nasokin, Carl Fröberg, Gustaf Wulfcrona, Anders Bergström, Israel Nyberg, Fredric Ahl, Elias Holm

62. Trållböhle GMR 1726
vakant
3 som(ra)r? Warit här till öde. 1 do (dito) besuttit, Rotan lofwat skaffa Karl.

62. Trållböhle GMR 1735
Jacob Trållberg Wijborg 22 5 ogift
Lego Karl af Rotan skaffat d: 11 Martii 1730

62. Trålböle MR 1747
Jac: Trålsberg
Dödt d: 28 Nov: 1741. I stället Rotan praesenterat d: 3 martii 1742
Jacob Isaacson Granath Nyl: 29 5 gift

62. GMR 1761
Corporal Clas Johan Nassokin
under d: 11 Junii 1761 förordnad till Förare vid detta Comp:

62. Trållböle GMR 1767
Jacob Granat
död d:18 Decembr: 1752.
Niclas Wilcksman
antagen d: 20 Junii 1753. fåt afskied den 26 Junii 1754. samma dag insat
Johan Fried: Aminoff
som den 1 Martii 1755 Avancerat til Fourier wid Kron Printzens Regemente d: 20 Julii 1757. insat Corporal
Claes Joh: Nasokin
som fåt afskied den 3 Septembr: 1765. samma dag hit flyttad ifrån N:o 107, Corporal Fourier
Carl Fröberg - - - -

62. Trållböle GMR 1778
Corporal Fourier Carl Fröberg
fådt Sergeants Caractaire den 26 Junii 1768 och Transporterad till Förare Indelningen vid detta Compagnie den 28 Martii 1771. I stället insatt den 1 Julii 1771 Wolontairen
Gustaf Wulfcrona
som den 31 Julii 1773 blef utbytt emot Legokarlen
Anders Bergström
som drunknade samma år den 3 Septembr. I stället insatt den 1 Januarii 1774
Israel Nyberg Nyl: 28 3½ 5 7 gift

62. Trållböle GMR 1782
Israel Nyberg Nylänning 32 8 5 ? gift
Obotelig Siukdom, får afsked

62. Trollböle GMR 1785
Israel Nyberg
Förafskedad vid General Munstringen den 3 Julii 1782: den 30 i samma Månad i stället insatt utur vargernings Nummern 49:
Friedric Ahl Nyl: 27 3 5 7 gift

62. Trollböle GMR 1795
Fredric Ahl Nylän: 37 13 5 8½ gift

62. Trollböle GMR 1800
Fredric Ahl Nylän: 42 18 5 8½ Gift
Wanfrägdad, Casseres

62. Trollböhle GMR 1804
Fredric Ahl Casserad vid General Munst: d: 30 Junii 1800 och i stället Approberad vid Recruteringen den 4 Febr: 1802.
Elias Holm Nyl: 39 21/3 5 8 -
Annotation för Ahl: Vanfrägdad Casseres.
Annotation för Holm: Sjuk i landet

Ekenäs lfs KB 1807-1812 pag. 304
Sold. Elias Holmström f. 27.6.1760 Överlevde kriget
hu. Maria Ersdr. f. 1760 d. 1809
barn: Stina, Carl Gustaf och Anna Lena
(Obs torpet under Rensberg eller Sågaren)

Sammanfattning
62. Trollböle
vakant 1721-11.3.1730
Jacob Trållberg 11.3.1730-28.11.1741 Död i fält
Jacob Isaacson Granath 3.3.1742-18.12.1752 Död
Niclas Wilcksman 20.6.1753-26.6.1754
Johan Friedric Aminoff 26.6.1754-1.3.1755 Furir Kronprinsens reg.
Claes Johan Nassokin 20.7.1757-3.9.1765
Carl Fröberg 3.9.1765-28.3.1771 Förare
Gustaf Wulfcrona 1.7.1771-31.7.1773 volontär
Anders Bergström 31.7.1773-3.9.1773 Drunknat
Israel Nyberg 1.1.1774-3.7.1782
Fredric Ahl 30.7.1782-30.6.1800
Elias Holm / Holmström 4.2.1802-17.9.1809 Överlevde kriget