DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC069 Gästerby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
Hindrich Dahlström, Christian Paroll, Hans Dahlström, Isac Högberg

69. Giesterbÿ GMR 1726
vakant
Rotan present: Anders Hanson 20 åhr gl: född i Nyland, frisk approberas.

69. Giesterbÿ GMR 1735
And: Giäst Nyland 29 9 gift
antagen wid General Munstringen d: 6 Junii 1726.

69. Gästerby MR 1747
Anders Gäst
Dödt d: 22 octob: 1741. I stället wed Recrüteringen d: 3 martii 1742 inskrifwen
Christer Andersson Paroll Nyl: 34 5 gift

69. GMR 1761
Hindrich Dahlström 29 3

69. Gästerby GMR 1767
Christian Paroll
fåt afskied d: 20 Martii 1758. i stället antagern samma dag
Hans Dallström Nyl: 27 9 gift
giordt 4 års tienst i pommern

69. Gästerby GMR 1778
Hans Dahlström
död den 4 Maji 1772. Samma år den 17 Novembr i stället insatt
Isac Höberg Nyl: 26 5½ 6 - ogift

69. Gästerby GMR 1782
Isach Högberg Nyl: 30 10 6 - gift
blef vice Corp: den 5 Junii 1782

69. Gästerby GMR 1785
Isac Högberg Nyl: 33 13 6 - gift
vice Corporal

69. Gesterby GMR 1795
Isac Höberg Nyl: 43 23 6 2 gift
vice Corporal

69. Gesterby GMR 1800
Isac Håberg Nyl: 48 28 6 2 Gift
Befordrad till Corporal med 4de Corporals Lön den 29 Junij 1795

69. Gesterby GMR 1804
Isac Högberg Nyl: 51 31 6 2 Gift
Corporal med 4de Corporals Lön
Annotation för Högberg: Står qvar såsom Duktig och Rask till nästa mönstring

Pojo KB 1803-1809 pag. 148
Corporalen Isac Högberg f. 1752 (d. 1808-1809 under kriget)
hu. Ester Lundman f. 1753
barn: Isac, Jacob och Maja

Pojo KB 1811-1816 pag. 157
Änk. Ester Lundman f. 1753 d. 1810

Sammanfattning
69. Gästerby
vakant 1721-6.6.1726
Anders Gäst 6.6.1721-22.10.1741 Död i fält
Christer Andersson Paroll 3.3.1742-20.3.1758 även Christian
Hans Dahlström 20.3.1758-4.5.1772 Död
Isac Högberg 17.11.1772-1808/1809 Död i fält