DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC072 Näsby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
Wilhelm Trumf, Erich Borgman, Wilhelm Rosbeck, Johan Nässén, Jonas God

72. Näßbÿ GMR 1726
vakant
3ne Hemman warit öde,det fierde i Bruk, Rotan tillsäjes att skaffa Karl.

72. Näsbÿ GMR 1735
Carl Näsman Nyland 32 7 gift
Lego Karl af Rotan till skaffad d: 23 october 1728.
Karlen god.

72. Näsby MR 1747
Carl Näsman
Dödt d: 11 Nov: 1741. I stället har Rotan leigdt d: 20 martii 1742
Daniel Grelsson Dahlström
hwilken samma år in septembr: blifwit död.

72. GMR 1761
Corporal Wilhelm Rosbeck
avancerad, Nrn. Vacant

72. Näsby GMR 1767
Wilh: Trunf ?
Antagen d: 17 Aug: 1750. död den 7 Februarii 1755.
Erich Borgman
antagen d: 14 Januarii 1756. död de: 28 Martii 1758.
Wilhelm Rosbeck
antagen den 31 i samma månad och d: 16 Maij 1757 flyttad i N:o 53 och således Rotan
Vacant

72. Näsby GMR 1778
Johan Nässén Nyl: 28 10 5 9 ogift
insatt den 16 Martii 1768

72. Näsby GMR 1782
Johan Nässén Nyl: 32 14 5 9 gift

72. Näsby GMR 1785
Johan Nässén Nyl: 35 17 5 9 gift
svag, siuklig och oduge: till vidare tienst, får afsked

72. Näseby GMR 1795
Jonas God Nyl: 39 10 5 7½ gift
Siuk i Landet enligt Atest

72. Näseby GMR 1800
Jonas God Nyl: 44 15 5 7½ Gift

72. Nässby GMR 1804
Jonas God Nyl: 47 18 5 7½ Gift

Pojo KB 1803-1808 pag. 218
Soldaten N:o 72 Jonas Good f. 1768? (d. 1808-1809 under kriget)
hu. Greta Ålfors f. 1786?
barn: Carl Hinric, Hedvig Albertina, Sophia Gustava och Eva Fredrica

Pojo KB 1811-1816 pag. mellan 228 och 229 saknar nummer
Sold. Änk. Greta Ålfors f. 1786
(flyttade ut från torpet 1813 inom Pojo)

Sammanfattning
72. Näsby
vakant 1721-23.10.1728
Carl Näsman 23.10.1728-11.11.1741 Död i fält
Daniel Grelsson Dahlström 20.3.1742-0.9.1742 Död i fält
Wilhelm Trunf 17.8.1750-7.2.1755 Död
Erich Borgman 14.1.1756-28.3.1758 Död i fält
Wilhelm Rosbeck 31.3.1758-16.5.1757 Till N:o 53
vakant 16.5.1757-16.3.1768
Johan Nässén 16.3.1768-28.6.1785
Jonas God 28.6.1785-1808/1809 Död i fält