DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC036 Svarvarböle

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Michel Svan, Johan Svarvare, David Grundström, Johan Snäll, Johan Hinric Fagerholm

36. Swarfwarböhle GMR 1726
Michel Mattsson Svarfvare Nyland 23 2½ ogift
Nylagd, af Rothan presenterat d: 5 Martii 1724.

36. Swarfwarböle GMR 1735
Michel Svarfvare Nyland 32 11 gift

36. Swarfwarböle MR 1747
Mich: Svarfware
Dödt d: 26 Decembr: 1741.Rotan prasenterat d: 26 martii 1742
Joh: Mattss: Svarfvare Nyl: 41 5 gift Timmerkarl

36. GMR 1761
David Grundström
Fången 1757

36. Svarvarböle GMR 1767
Johan Svarvare
död d: 19 Februa: 1755.
David Grundström
antagen d: 14 Januarii 1756, fången d: 24 November 1757. i stället antagen d: 30 Septemb: 1766
Johan Snäll Nyl: 21 1 ogift

36. Svarfvarböle GMR 1778
Johan Snäll
afgådt till hemmans bruk. I stället antagen den 10 Septembr 1770
Johan Hinric Fagerholm Nyl: 27 7½ 5 9 ogift

36. Svarvarböle GMR 1782
Johan Fagerholm Nyl: 31 12 5 10 gift

36. Svarvarböle GMR 1785
Johan Fagerholm Nyl: 34 15 5 10 gift

36. Svarfvarböle GMR 1795
Johan Fagerholm Nyl: 44 25 5 10 gift

36. Svarfvarböle GMR 1800
Johan Fagerholm Nyl: 49 30 5 10 Gift

36. Svarfvarböle GMR 1804
Johan Fagerholm Nyland 52 33 5 10 Gift
Annotation för Fagerholm: Begär och står qvar till nästa mönstring såsom duktig och rask.

Karis KB 1805-1814 pag. 208
Soldaten Joh: Fagerholm f. 1751 Söderby d. ”Död i Krig 1809”
hu. Anna Michelsdr. f. 1752 Svartå d. 1814 Svarvarböle
barn: Stina, Gabriel, Gustaf och Eva Lena

Sammanfattning
36. Svarvarböle
Michel Mattsson Svarfvare 5.3.1724-26.12.1741 Död i fält
Johan Mattsson Svarfvare 26.3.1742-19.2.1755 Död
David Grundström 14.1.1756-24.11.1757 Fången i Pommern
Johan Snäll 30.9.1766-10.9.1770
Johan Hinric Fagerholm 10.9.1770-1809 Död i fält