DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC065 Koppskog

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
Eric Kiöpman, Thomas Kiöpman, Anders Skogberg, Isac Skofelt, Henric Reiström, Simon Etzell

65. Kåppskog GMR 1726
Joh: Kåpman
qwar blifwit i landet efter Regementet 1713. har wjd Regementetz återkombst ifrån Swerige d: 24 nov: 1721 sig instält, hwilken sedermera d: 1 Martii 1722 bekom: af Hr. General Lieutenant, Armfeldt interims afskied. I stället Rothan præcent: d: 24 Jan: 1723 lego Karlen
Erich Andersson Köpman Nyland 26 4 ogift Timberman

65. Kåppskog GMR 1735
Eric Kiöpman
fåt interims afskied d: 19 Jan: 1728 emedan Rotan i deß ställe präsenterat
Thomas Kiöpman Tafwastland 31 7 gift

65. Kåppskog MR 1747
Thom: Sigfredss:n Kiöpman Tafwastl: 43 19 gift

65. GMR 1761
Isach Skojfeldt
Fången 1757

65. Kopskog GMR 1767
Tomas Kjöpman
fått afskied d: 2 Sept: 1747.
And: Skogberg
antagen d: 15 Febr: 1748. som den 21 Aprill 1750 dödt.
Isac Skofelt
antagen d: 18 Maij 1753. fången d: 24 Novembr: 1757. i stället antagen den 6 Aprill 1767
Hinric Röström Nyl: 21 ½ ogift

65. Koppskog GMR 1778
Hinric Röström Nyl: 32 11 5 8 ogift

65. Koppskog GMR 1782
Hinric Reiström --- 36 15 5 8 gift

65. Koppskog GMR 1785
Henric Reiström Nyl: 39 18 5 8 gift

65. Koppskog GMR 1795
Simon M: Etzell Åbol: 32 6 5 7½ gift

65. Koppskog GMR 1800
Simon M: Etzell Åbolänn: 37 11 5 7½ Gift

65. Koppskog GMR 1804
Simon Etzell Åbol: 40 14 5 7½ Gift

Pojo KB 1803-1808 pag. 194
v. Corporalen Simon Mårt Ezell f. 28.2.1763 (d. 1808-1809 under kriget)
hu. Helena Olin f. 1763
barn: Lena Ulrica, Sophia Carolina, Johan Jacob, Gustaf Daniel, Caisa Lisa, Fredrica och Eva Stina

Pojo KB 1811-1816 pag. 209
Sold. Änk. Lena Olin f. 1763 d. 1817

Sammanfattning
65. Koppskog
Johan Kåpman 24.11.1721-1.3.1722
Eric Andersson Kiöpman 24.1.1723-19.1.1728
Thomas Sigfredsson Kiöpman 19.1.1728-2.9.1747
Anders Skogberg 15.2.1748-21.4.1750 Död
Isac Skofelt 18.5.1753-24.11.1757 Fången i Pommern
Henric Röström / Reiström 6.4.1767-ca. 1788 Död i fält?
Simon Mårten Etzell 1789-1808/1809 Död i fält