DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC096 Bengtsår

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Bromarf, Nyland
Hans Årberg, Matts Lunden, Anders Laxström, Erich Bengtström, Hans Sandvall, Samuel Råstedt, Elias Lindquist

96. Bengtzåhr GMR 1726
Erich Hindersson Bengzåhr
qwar blifwit i landet effter Regementet 1713, har wjd Regementetz återkombst ifrån Swerige d: 24 novembr. 1721 sig instält, hwilken sedermera d: 31 Martii 1722 bekommit af Hr. Gen: Lieutenent Armfeldt interims afskied, i stället af Rothan praesenterat d: 24 Januarii 1723 lego Karl:
Hans Åhrberg Nyland 22 3½ ogift

96. Bengzår GMR 1735
Joh: Åhrberg Nyland 31 12 gift
(Johan och Hans Åhrberg är identiska personer. Två former av samma namn)

96. Bengzår MR 1747
Hans Hanss:n Åhrberg Nyl: 43 24 gift

96. GMR 1761
Vacant

69. Bengsår GMR 1767
Hans Årberg
fåt afskied den 9 Januarii 1750
Matts Lunden
antagen den 10 December samma år. Död d: 24 Februarii 1756
Anders Laxström
antagen d: 29 Augustii 1757. död i pommern d: 29 Octobr: samma år. i stället insat d: 20 Martii 1758
Erich Bengtström Nylän: 31 17 gift
Karlen aldeles dum, Kan aldrig lära tiensten, Rotan begär afsked för honom som bewiljas.

96. Bengsår GMR 1778
Hans Sandvall Nyl: 29 10½ 5 8 gift
Insatt den 8 Nov: 1767

96. Bengsår GMR 1782
Hans Sandvall Nyl: 33 15 5 8 gift

96. Bengsår GMR 1785
Hans Sandvall Nyl: 36 18 5 8 gift

96. Bengsår GMR 1795
Samuel Råstedt Nyl: 25 6½ 5 11½ ogift

96. Bengsår GMR 1800
Samuel Råstedt Nyl:
flyttad med Rotans samtycke den 20 Julij 1795 till N:o 83 och i stället samma dag insatt vargerings Karlen N:o 42
Elias Lindquist Nyl: 27 5 5 9 Gift

96. Bengsår GMR 1804
Elias Lindquist Nyland 30 8 5 9 Gift

Bromarf KB 1804-1809 pag. 136 OBS. Torpet i Sand
Sold. Elias Lindqvist f. 7.6.1773 d. 3.1.1809 Torneå
”Död på sjukhuset i Torneå”
hu. Stina Caisa Gustafsdr. Åberg f. 1772
barn: 3 barn döda 1804 och 1 dött 1808

Sammanfattning
96. Bengtsår
Erich Hindersson Bengzåhr 24.11.1721-31.3.1722
Hans Hansson Åhrberg 24.1.1723-9-1-1750
Matts Lunden 10.12.1750-24.2.1756 Död
Anders Laxström 29.8.1757-29.10.1757 Död i fält i Pommern
Erich Bengtström 20.3.1758-10.10.1767
Hans Sandvall 8.11.1767-ca. 1788 Död i fält?
Samuel Råstedt 1788-20.7.1795 Till N:o 83
Elias Lindquist 20.7.1795-3.1.1809 Död i fält i Torneå