DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC088 Vikby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Samuel Wiberg, Hindrich Wik, Johan Wikström, Isac Wik, Isach Wik, Matts Knut, Nils Nov, Nils Now, Claes I. Munck

88. Wijkbÿ GMR 1726
Niels Wijkström Östergiötland 30 12 gift
hjt Transport: ifrån gref Ferssens De Regemente wjd General Munstringen på Rådmans Öhn d: 12 octobr. 1721.

88. Wijkbÿ GMR 1735
Niels Wijkström Östergiötl: 39 21 gift

88. Wijkby MR 1747
Niels Wijkström
haft bråch, erhållit afskied, sedan Rotan d: 17 Junii 1742 praesenterat
Samuel Jöransson Wiberg Nyl: 28 5 gift

88. GMR 1761
Vacant

88. Wikby GMR 1767
Samuel Wiberg
död den 21 Martii 1758.
Hindrich Wik
antagen den 23 Martii 1759. flyttad efter Rotans begiäran till N:o 101 den 15 Martii 1760.
Johan Wikström
insat samma dag. Fåt afskied den 21 Januarii 1763. Samma dag antagen
Isac Wik Nyl: 30 4 gift

88. Wikby GMR 1778
Isac Wjk Nyl: 41 14½ 5 9 gift

88. Wikby GMR 1782
Isach Wik Nylänning 43 19 5 9 gift

88. Wikby GMR 1785
Isac Wik Nyl: 46 22 5 9 gift
Commenderad. Pres: på Sveaborg

88. Wikby GMR 1795
Matts Knut Nyl: 47 5 5 6 gift
Siuk hemma på Rotan enligt intygar oförmögen till Krigs Tienst, i anseende til Siuklighet ålder och svaghet får afsked.

88. Wikby GMR 1800
Matts Knut
förafskedad vid General Munstringen den 26 Junij 1795. I hans ställe den 20 därpå följande Julij infördes enligt Ordres till minder årig vollontaire
Nils Now Nylän: - - - - -
mindre årig

88. Wikby GMR 1804
Nils Nov afförd d: 22 September 1802 och Samma dag i stället inför Unga Adelsmannen
Claes I. Munck - - - - - -
Minder årig Vollontaire
Annotation för Nov: Minder årig

Vikby verkar inte ha haft soldat uppställd i kriget. Soldattorpet fanns på Lillvik men där fanns ingen soldat efter 1795.

Sammanfattning
88. Vikby
Niels Wijkström 12.10.1721-17.6.1742
Samuel Jöransson Wiberg 17.6.1742-21.3.1758 Död i fält
Hindrich Wik 23.3.1759-15.3.1760 Till N:o 101
Johan Wikström 15.3.1760-21.1.1763
Isac Wik 21.1.1763-ca. 1789 Död i fält?
Matts Knut 1790-26.6.1795
Nils Now 20.7.1795-22.9.1802 minderårig volontär
Claes I. Munck 22.9.1802-oklart när? minderårig volontär