DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC090 Bondböle

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Petter Boberg, Carl Sträng, Isac Råbock, Isack Råbock, Hinric Granat, Henric Granat, Johan Lätt

90. Bonböhle GMR 1726
Jöns Boman Östergiötland 30 11 gift
hjt Transp:t ifrån gref Ferssens Dragone Regemente wjd General Munstringen på Rådmans Öhn d: 12 octobr. 1721.

90. Bonböhle GMR 1735
Jöns Boman Östergiötl: 39 20 gift

90. Bondböle MR 1747
Jöns Bohman
Dödad af Flaggstången på Skieppet Finland d: 16 sept: 1741. Rotan praesenterat d: 20 mart: 1742, som samma år d: 2 Julii blifwit död
Johan Isaacson Boberg
I deß ställe har Rotan praesenterat som wid Recrüteringen i Helsingfors d: 16 maji 1747 blifwit antagen legokarl:
Petter Hindrichsson Boberg Nyl: 18 - ogift

90. GMR 1761
volont: Isack Råbock 22 2

90. Bondböle GMR 1767
Petter Boberg
död d: 8 Januarii 1755.
Carl Sträng
antagen d: 29 Augustii 1757. dödt i pommern d: 19 Martii 1758
Isac Råbock
antagen den 15 Martii 1760. men efter Rotans begiäran flyttad til N:o 89 den 29 Martii 1764. Således Rotan
Vacant

90. Bondböle GMR 1778
Hinric Granat Nyl: 31 10 5 6 gift
insatt den 22 Martii 1768

90. Bondböle GMR 1782
Hinric Granat Nyl: 35 14 5 6 gift
liten och oförmögen till widare krigs tienst, får afsked

90. Bondböle GMR 1785
Henric Granat
Förafskedad vid General Munstringen den 3 Julii 1782: I stället den 30 dito införd utur vagernings Nummern 52
Johan Lätt Nyl: 31 3 5 7 ogift
Commnderad. Pres: på Sveaborg

90. Bondböle GMR 1795
Johan Lätt Nylän: 41 13 5 9½ gift

90. Bondböle GMR 1800
Johan Lätt Nylän: 46 18 5 9½ Gift

90. Bondböhle GMR 1804
Johan Lätt Nyland 49 21 5 9 Gift

Tenala KB 1804-1809 pag. 24
Soldat Johan Lätt f. 28.12.1754 d. 1809 Torneå
”död på sjukhuset i Torneå under Kriget 1809”
hu. Maja Simonsdr. f. 1753
barn: Johan Fredric, Maja Stina, Lovisa och Christopher

Sammanfattning
90. Bondböle
Jöns Boman 12.10.1721-16.9.1741 Död av flaggstång i fält
Johan Isaacson Boberg 20.3.1742-2.7.1742 Död i fält
Petter Hindrichsson Boberg 16.5.1747-8.1.1755 Död
Carl Sträng 29.8.1757-19.3.1758 Död i fält i Pommern
Isac Råbock 15.3.1760-29.3.1764 Till N:o 89
vakant 29.3.1764-22.3.1768
Henric Granat 22.3.1768-3.7.1782
Johan Lätt 30.7.1782-1809 Död i fält i Torneå