DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC043 Gebbelby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Hindrich Gillman, Johan Blomster, Johan Blomberg, Henric Häll / Blom

43. Gÿbelbÿ GMR 1726
Erich Gÿbell
bekommit afskied wid Gen: Munstringen på Rådmans öhn d: 12 octobr: 1721. I stället samma Dato hjt Transp: ifrån Gref Ferssens De Regemente
Olof Biörckman
hwilken sedermera d: 1 September 1722 blif: Transp: till Biörknäs Rothe N:o 94 emedan samma Dato hemkommit ifrån fångenskapet
Hindrich Gillman Nyland 42 20 gift

43. Giebbelby GMR 1735
Hind: Gillman Nyland 51 29 gift
får afskied och anmäles til underhåld, medan han är både gammal, Siuklig och oförmögen til widare Krigz tienst samt blesserad.

43. Gebbelby MR 1747
Hind: Gillman
erhållit afskied d: 27 aug: 1735. Rotan praes: d: 26 maji 1736
Joh: Gillberg
som blifwit död d: 16 Nov: 1741. I stället har Rotan d: 3 martii 1742 praesent:
Joh: Andersson Blomster Nyl: 25 5 gift Smed

43. GMR 1761
Johan Blomberg 28 5
Fången på Ysdom d: 15 September 1761

43. Gijbbelby GMR 1767
Johan Blomster
fåt afskied d: 29 Aug: 1757. istället antagen d: 29 Aug: 1757.
Johan Blomberg Nylänninge 34 10 gift
warit 5 år i pommern och 3 månader fången. Ransonerat sig sielf

43. Gijbbelby GMR 1778
Johan Blomberg Nyl: 45 21 5 8 gift
Gammal och Kraslig samt felacktig i högra benet, får afskied.
Varit 5 År i Pommern, 3 månader fången, Ransonerat sig sielf

43. Göbelby GMR 1782
Johan Blomberg
gammal och kraslig samt felacktig i högra benet, får afsked.
S.D. I stället insatt utur vargering nummern 24.
Hinric Häll el. Håll? Nyl: 27 4 5 11? gift?
Får kallas Blom

43. Göbelby GMR 1785
Henric Blom Nyl: 30 7 5 11 gift
Commenderad. Pres: på Sveaborg

43. Gebbeby GMR 1795
Henric Blom Nyl: 40 17 6 - gift

43. Gebbelby GMR 1800
Henric Blom Nyl: 45 22 6 - Gift

43. Gebbelby GMR 1804
Henric Blom Nyland 48 25 6 - Gift
Annotation för Blom: står qvar till nästa mönstring

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 181
Soldaten Henric Blom f. 1754 d. 1805
(efterträdaren)
Fredrik Lindvall f. 1769 Ingå Överlevde kriget
hu. Johanna Nilsdr. f. 1755 Ingå
barn: Gustaf, Carl Magnus, Anna Caisa och Eva Stina
(Lindvall kommen från Repubacka 1805)

Sammanfattning
43. Gebbelby
Erich Gÿbell -12.10.1721
Olof Biörckman 12.10.1721-1.9.1722 Till N:o 94
Hindrich Gillman 1.9.1722-27.8.1735 Återkommen ur fångenskap
Johan Gillberg 26.5.1736-16.11.1741 Död i fält
Johan Andersson Blomster 3.3.1742-29.8.1757
Johan Blomberg 29.8.1757-1.7.1778
Henric Blom (Häll) 1.7.1778-1805 Död
Fredric Lindvall 1805-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Gebbelby Snappertuna Nyland. Historisk karta: Läs mera...