DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC014 Jällsby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Johan Jellman, Jöran Jällsberg, Michell Jällsberg, Anders Jällman, Carl Råberg, Otto Mauritz von Platen

14. Jällsby GMR 1726
Johan Jällman Rooßlagen 40 15 gift Klen Smed
Transporterat ifrån Gen: Fersens Dragone Regemente wid Gen: Munstr: på Rådmans öhn d: 12: Octobr: 1721

14. Jällsby GMR 1735
Joh: Jellman
död d: 5 October 1729. i deß ställe har Rotan d: 9 Octob: 1731 anskaffat drängen
Jöran Jällsberg Nyland 22 4 gift

14. Jälsby MR 1747
Jöran Jälsberg
drunknat d: 15 Julii 1745. I stället har Rotan praesenterat wed recrüteringen i Helsingfors d: 16 Maji 1747: Drängen
Michell Michelsson Jälsberg Åbol: 20 - ogift

14. GMR 1761
Vacant

14. Jällsby GMR 1767
Michell Jällsberg
skuten wid Wollin den 10 September 1759. i stället antagen d: 15 Mars 1760.
Anders Jällman Nylän: 29 7 gift

14. Jällsby GMR 1778
Anders Jällman Nylänning 40 18 5 7 gift
för obotiligit fel i vänstra Knäet får afskied

14. Jällsby GMR 1782
Anders Jällman
Fick Afsked wid Genr: Munst: d:27 Junii 1778. Den 24 Julii samma åhr insatt ynglingen
Carl Råberg Nyl: 18 4 6 2 ogift
avancerad till Premier Corporal den 15 Junii 1782. med Rote Lön

14. Jällsby GMR 1785
Carl Råberg Nyl: 21 7 6 2 ogift
Premier Corporal med Rote Lön

14. Jällsby GMR 1795
Carl Råberg Nylän:
befordrad till 2dre Corporals Lön och N:o 26 den 6 September 1791 och i stället infördes enl: Ordres den 2 Januarij 1792 till minder årig volont:
Otto Mauritz v: Platen
som sedan enl:t Ordres d:31 Decem 1792 blef afförd och Rotan den 1: Jan 1793 anslagen till fond för Cadette Corpsen.
Vacant för Krigs accademien

14. Jällsby GMR 1800
Anslagen till Krigs Academien

14. Jälsby GMR 1804
Anslagen till Krigs Accademien
Annotation: Vacant för Krigs Accademien

Karis KB 1805-1814 pag. 113
Soldaten Fredric Spad f. 1776 Pojo Överlevde kriget
hu. Maja Greta Siöström f. 1769 Pojo
barn: Lovisa och Maja Caisa samt styvson Eric Johan Jöransson
(Spad troligen antagen 1805)

Sammanfattning
14. Jällsby
Johan Jällman 12.10.1721-5.10.1729 Död
Jöran Jällsberg 9.10.1731-15.7.1745 Drunknat
Michell Michelsson Jällsberg 16.5.1747-10.9.1759 Stupat vid Wollin
Anders Jällman 15.3.1760-27.6.1778
Carl Råberg 24.7.1778-6.9.1791 till N:o 26
Otto Mauritz von Platen 2.1.1792-31.12.1792 minderårig volontär
vakant för Krigsakademin 1.1.1793-ca. 1805
Fredric Spad ca. 1805-17.9.1809 Överlevde kriget