DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC031 Sannäs

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Eric Sannberg, Hans Sanberg, Christian Sanberg, Jacob Malmsten, Eric Rosenvall, Henric Kling

31. Sannäs GMR 1726
Hindrich Mattsson Sandberg Nyland 22 3½ gift
nÿlegd af Rothan praesenterat d: 24 Januar: 1723.

31. Sannäs GMR 1735
Eric Sannberg Nyland 31 12 gift
(förmanet felskrivet i GMR. Bör vara Hindrich)

31. Sannäs MR 1747
Hind: Sandberg
warit siukl: fåt afskied d: 16 aug: 1740. sedan Rotan samma Dag praes:
Jac: Rahm
som blifwit död d: 2 Decembr: 1741. I deß ställe Rotan d: 3 Martii 1742 praesent:
Hans Jöranss: Sandberg Nyl: 40 5 gift

31. GMR 1761
Jacob Malmsten
Fången 1757

31. Sannäs GMR 1767
Hans Sanberg
fåt afskied den 3 September 1747.
Christ: Sanberg
antagen d: 14 Februarii 1749. död d: 18 Maij 1755.
Jacob Malmsten
antagen d: 26 Junii 1755. fången d: 24 November 1757. i stället antagen d: 16 Aprill 1767
Erich Rosenvall Nylän: 23 ½ ogift

31. Sannäs GMR 1778
Eric Rosenvall Nyl: 34 11 5 11 gift

31. Sannäs GMR 1782
Eric Rosenvall Nyl: 38 15 5 11½ gift

31. Sannäs GMR 1785
Eric Rosenvall Nyl: 41 18 5 11 gift

31. Sannäs GMR 1795
Eric Rosenvall Nyl: 51 28 5 11½ gift

31. Sannäs GMR 1800
Eric Rosenvall Nyl: 56 33 5 11½ Gift
Tient länge och väl, bivistat kriget, har bråck, får afsked med anmälan till underhåll

31. Sannäs GMR 1804
Eric Rosenvall Afskedad vid General Munst: d: 30 Junii 1800 och i stället approberad vid Recruteringen d: 4 Febr: 1802.
(Rosenvall dog 11.2.1806 i Sannäs)
Henric Kling Nyland 25 2 5/12 5 8½ -
Annotation för Rosenvall: Tjent länge och väl, har Bråck får afsked med anmälan till Underhåll.

Karis KB 1805-1814 pag. 193
Sold: Henr: Kling f. 18.12.1780 Starkom Överlevde kriget
hu. Anna Maja f. 1771 Rejböle
barn: Anna Lovisa och Anders Gabriel
Familjen flyttade 1812 till Lojo, Vols

Sammanfattning
31. Sannäs
Hindrich Mattsson Sandberg 24.1.1723-16.8.1740
Jacob Rahm 16.8.1740-2.12.1741 Död i fält
Hans Jöransson Sandberg 3.3.1742-3.9.1747
Christer Sanberg 14.2.1749-18.5.1755 Död
Jacob Malmsten 26.6.1755-24.11.1757 Fången i Pommern
Eric Rosenvall 16.4.1767-30.6.1800
Henric Kling 4.2.1802-17.9.1809 Överlevde kriget