DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC093 Hylta

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Hinric Ström, Erich Strömdahl, Eric Strömdahl, Hinric Löngrén, Henric Löngren, Henric Lönngrén

93. Hÿlta GMR 1726
Petter Puisto
Transport. till Jÿlÿ Rotha och N:o 117 d: 24 nov: 1721. I stället Rothan praesenterat d: 24 jan: 1723 lego Karl:
Bengt Hÿltberg Reval 30 3½ gift

93. Hyllta GMR 1735
Bengt Hyltberg Reval 39 12 gift

93. Hylta MR 1747
Bengt Hÿltberg
erhållit afskied, sedan Rotan i hans ställe leigdt första Trumbsl:ren
Hiort
d: 16 aug: 1740. som blifwit kallad
Hind: Hindrichss: Ström Nyl: 43 21 gift

93. GMR 1761
Erich Strömdahl 29 5

93. Hylta GMR 1767
Hinric Ström
fåt afskied d: 29 Augustii 1757. samma dag insat
Erich Strömdahl Nyl: 34 10 gift
giordt 5 år tienst i pommern

93. Hylta GMR 1778
Eric Strömdahl Nyl: 45 21 5 6 gift
för felacktihet i högre arm, får afskied
giordt 5 år tienst i Pommern

93. Hulta GMR 1782
Eric Strömdahl
För felacktighet i högra armen får Afskied
S: D: insatt Vargering Karlen N:o 41
Hinric Löngrén Nyl: 27 4 5 7 gift

93. Hylta GMR 1785
Henric Löngren Nyl: 30 7 5 7 gift

93. Hyllta GMR 1795
Henric Lönngrén Nyl: 40 17 5 7½ gift

93. Hylta GMR 1800
Henric Lönngrén Nyl: 45 22 5 7½ Gift

93. Hylta GMR 1804
Henric Löngrén Nyl: 48 28 5 7½ Gift

Tenala KB 1804-1809 pag. 87
Soldaten Henr. Löngren f. 15.5.1755 Överlevde kriget
hu. Maria Claesdr. f. 1753
barn: Henric (död 1808), Lovisa och Anna

Sammanfattning
93. Hylta
Petter Puisto 1721-24.11.1721 Till N:o 117
Bengt Hyltberg 24.1.1723-16.8.1740
Hinric Hinricsson Ström (Hiort)16.8.1740-29.8.1757
Eric Strömdahl 29.8.1757-3.6.1782
Henric Lönngrén 3.6.1782-17.9.1809 Överlevde kriget