DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC020 Starkom

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Isack Starck, Johan Reiman, Hindrich Starck, Johan Siggberg, Henric Sedman, Henric Hög

20. Starckom GMR 1726
Johan Hansson Starck Nyland 38 16 gift -
Qwar i landet effter Regementet 1713 hwilcken sedan 1715? begifwit sig på ??, och derifrån återkommit d: 7 octobr: 1715 ??? sig wjd Companiet instält.

20. Starkom GMR 1735
Isack Starck Nyland 47 25 gift
Gammal, inga Tänder i Munnen, får afskied. Rotan ställer Karl innan 3 Månader
(förnamnet felskrivet i GMR. Bör vara Johan)

20. Starckom MR 1747
Joh: Starck
erhållit afskied d: 27 aug: 1735. Rotan praesenterat i stället d: 26 Martii 1737
Hind: Starck
som blifwit död d: 13 nov: 1741. I stället har Rotan praesenterat d: 17 Junii 1742
Johan Hansson Röiman Nyl: 25 5 gift

20. GMR 1761
Hindrich Starck
Fången 1757

20. Starckom GMR 1767
Johan Reiman
fåt afskied den 9 Augustii 1757. samma dag antagen
Hind: Starck
fången den 24 November 1757. i stället antagen d: 16 April 1767
Johan Siggberg Nylänninge 20 ½ ogift

20. Starckom GMR 1778
Johan Siggberg Nylänninge 31 11 5 9 gift
för fel i föttren, får afskied

20. Starckom GMR 1782
Johan Siggberg
I stället den 27 Junii 1778 utur Vargering Nummern 10 insatt
Henric Sedman Nyl: 27 4 5 8 gift

20. Starkom GMR 1785
Henric Sedman Nyl: 30 7 5 8 gift
Commenderad, (Sveaborg)

20. Starckom GMR 1795
Henric Sedman Nyl: 40 17 5 11 gift

20. Starckom GMR 1800
Henric Sedman
Död den 25 October 1796 och i deß ställe antogs och approberades vid Munstringen den 13 Martij 1797 drengen
Henric Hög Nylän: 29 3 5 8 Gift

20. Starckom GMR 1804
Henric Hög Nyland 32 6 5 8

Karis KB 1805-1814 pag. 206
Sold: Henric Höög f. 1771 Båsa d. ”I Krig 1808”
hu. Greta Lisa Eriksdr. f. 1777 Sannäs
barn: Anders Johan, Carl Gustaf, Henric och Eric Wilhelm

Sammanfattning
20. Starkom
Johan Hansson Starck -27.6.1735
Hindrich Starck 26.3.1737-13.11.1741 Död i fält
Johan Hansson Röiman 17.6.1742-9.6.1757
Hindric Starck 9.6.1757-24.11.1757 Fången i Pommern
Johan Siggberg 16.4.1767-27.6.1778
Henric Sedman 27.6.1778-25.10.1796 Död
Henric Hög 13.3.1797-1808 Död i fält