DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC094 Björknäs

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Gabriel Biörcklund, Anders Biörck, Johan Skruf

94. Biörcknäs GMR 1726
Thomas Wärckainen
Transp:t till Österbÿ Rotha och N:o 30 d: 24 novembr. 1721. I stället hjt Transp:t ifrån Gibbelbÿ Rotha och N:o 43 d: 1 Septebr: 1722.
Olof Biörckman Upland 32 14 gift
(om Wärckainen: ”till Finland med Frisenheim”. Fick byta namn till Österman i Österby)

94. Biörknäs GMR 1735
Olof Biörckman Uppland 41 23 gift

94. Biörknäs MR 1747
Olof Biörckman
Dödt d: 19 Nov: 1741. I stället har Rotan praesenterat d: 3 martii 1742
Hind: Clemetss: Biörcklund
som samma år in septembr: blifwit död: I deß ställe har Rotan prasenterat d: 15 Januarii 1747 Drängen
Gabr: Hinderss:n Biörcklund Nyl: 25 - gift

94. GMR 1761
Gabriel Biörcklund
Fången 1757

94. Biörcknäs GMR 1767
Gabriel Biörcklund
fången d: 24 November 1757. och således Rotan
Vacant

94. Biörcknäs GMR 1778
Anders Biörck Nyl: 28 10 5 8 gift
antagen den 22 Martii 1768

94. Biörcknäs GMR 1782
Anders Biörck Nyl: 32 14 5 8 gift
blef vice Corporal den 5 Junii 1782

94. Biörknäs GMR 1785
Anders Biörck Nyl: 35 17 5 8 gift
vice Corporal

94. Biörknäs GMR 1795
Johan Skruf Nyl: 35 6 5 7 gift

94. Biörcknäs GMR 1800
Johan Skruf Nyl: 40 12 5 9½ Gift
vice Corporal

94. Björcknäs GMR 1804
Johan Skruf Nyl: 43 15 5 9½ Gift
Corporal med 5te Corps Lön

Tenala KB 1804-1809 pag. 258 OBS. Rotens torp i Svedjekulla
V. Corp. Johan Skruf f. 3.11.1763 Överlevde kriget
hu. Caisa Isaacsdr. f. 1766
barn: Leander, Gustaf, Caisa, Eric Johan och Anna Lisa

Sammanfattning
94. Björknäs
Thomas Wärckainen 1721-24.11.1721 Till N:o 30
Olof Biörckman 1.9.1722-19.11.1741 Död i fält
Hindrich Clemetsson Biörcklund 3.3.1742-0.9.1742 Död i fält
Gabriel Hindersson Biörcklund 15.1.1747-24.11.1757 Fången i Pommern
vakant 24.11.1757-22.3.1768
Anders Biörck 22.3.1768-ca. 1788 Död i fält?
Johan Skruf 1789-17.9.1809 Överlevde kriget