DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC039 Finby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Johan Finström, Erich Finström, Magnus Johan Nasokin, Claes Findall, Carl Lindström, Johan Finnberg

39. Finbÿ GMR 1726
Johan Finström Nyland 30 14 ogift
Karlen affrusit tårna på bägge föttren, kan intet Marchera, får afskied, behåller lika Mond: Sorter med N.o 1.

39. Finby GMR 1735
Joh: Finström
förafskedad wid Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726. i stället har Rotan d: 12 Martii 1730 präsent: drängen
Johan Finström Tafwasteland? 26? 5 gift

39. Finby MR 1747
Joh: Finström
Dödt d: 13 martii 1742.

39. GMR 1761
Vacant

39. Finby GMR 1767
Erich Finström
död d: 5 Febr: 1759.
Magnus Johan Nasokin
antagen d: 15 Martii 1760. Avanceradt till Corporall d: 6 Junii samma årflyttad till N:o 87.
Claes Findall
antagen d: 13 Martii 1761. fåt afskied d: 9 Martii 1762. istället antagen d: 16 Aprill 1767
Carl Lindström Nylänning 18 ½ ogift

39. Finby GMR 1778
Carl Lindström
utbytt den 8 Aprill 1778 emot Reserven
Johan Finberg Nyl: 27 6 5 8 gift

39. Finby GMR 1782
Johan Finberg Nyl: 32 6 5 8 gift

39. Finnby GMR 1785
Johan Finnberg Nyl: 35 9 5 8 gift
Commenderad. Pres: på Sveaborg

39. Finby GMR 1795
Johan Finberg Nylän: 44 17 5 8 gift

39. Finby GMR 1800
Johan Finberg Nyl: 49 22 5 8 Gift

39. Finnby GMR 1804
Johan Finnberg Nyland 52 25 5 8 Gift
Annotation för Finnberg: oacktadt ålder tjenstför och Rask får på begäran stå qvar till nästa mönstring

Karis KB 1805-1814 pag. 245
Sold: Johan Finnberg f. 1751 Finnby Överlevde kriget
hu. Caisa Mårtensdr. f. 1741 Ingå d. 1814 Finby
barn: Anna och Maja

Sammanfattning
39. Finby
Johan Finström -8.6.1726
Johan Finström 12.3.1730-13.3.1742 Död i fält
Erich Finström efter 1757-5.2.1759 Död
Magnus Johan Nassokin 15.3.1760-6.6.1760 Till N:o 87
Claes Findall 13.3.1761-9.3.1762
Carl Lindström 16.4.1767-8.4.1778
Johan Finberg 8.4.1778-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Finby Karis Nyland. Historisk karta: Läs mera...