DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC008 Mårdbacka

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Lojo, Nyland
Eric Mårberg, Johan Mårdberg, Abraham Mårdberg, Erich Ruth. Erich Rutström, Eric Johan Alblad, Bengt Rotkirck, Johan Mård,

8. Mårdbacka GMR 1726
Erich Mårberg Uppland 40 15 gift -
hjt Tranporterad ifrån Gref Fersens De: Regemente wid Gen: Munst: på Rådmans öhn d: 12: Octobr: 1721
Karlens högra Arm afbruten, så att han är lahm, får afskied, behåller lika Mond: Sorter med N:o 1.

8. Mårdbacka GMR 1735
Eric Mårberg
förafskiedat wid Gen: Munstringen d: 5 Junii 1726. i stället har Rotan d: 20 Martii 1727 präs:
Johan Mårdberg
som fått Lung Siukan och erhållit interims afskied d: 2 Aprill 1734. i deß ställe har Rotan samma Dag anskaffat
Abraham Mårdberg Nyland ?? 1 gift

8. Mårdbacka MR 1747
Abr: Mårdberg
Dödt d: 24 Nov: 1741. I stället har Rotan praesenterat d: 29 Sept: 1743
Eric Abrahamsson Utter Nyl: 22 4 ogift
(byter namn till Rutström men oklart när?)

8. GMR 1761
Erich Ruth 37 12

8. Mårdbacka GMR 1767
Erich Rutström Nylänninge 42 24 gift
giordt 5 år tienst vid Kriget i Pommern. Constituerad til Corporale den 1 December 1762.

8. Mårdbacka GMR 1778
Corporal Eric Rutström
fådt afskied den 8. martii 1770. Samma dag insatt Caractiearerade Corporalen
Eric Johan Ahlblad Nyl: 33 7½ 5 10 gift

8. Mårdbacka GMR 1782
Eric Johan Alblad
Corporal utan Lön erhållit Corporals Lön vid 6te Corporalskapet och flyttad till N:o 112 efter Corporalen Fred: Fröberg som fick Afskied den 15. Junii 1782
Nummern vacant

8. Mårdbacka GMR 1785
Vacant efter Corporalen Eric Johan Alblad, som den 15 Junii 1782 blef transporterad till N:o 112; I stället antagen för denna Nummer till tienst för Volontaire den 30 September 1782 unga Adelsmannen
Bengt Rotkirck Nyl:

8. Mårdbacka GMR 1795
Johan Mård Nylän: 28 5 5 8 Gift

8. Mårdbacka GMR 1800
Johan Mård Nylänn: 33 10 5 8 Gift

8. Mårdbacka GMR 1804
Johan Mård Nyland 36 13 5 8 Gift

Lojo KB 1806-1811 pag. 101
Soldaten Johan Mård+ f. 1765 d. (1808-1809?)
hu. Eva Lena Jacobsdr. f. 1766
(Ingen tidsangivelse för hans död i KB)

Sammanfattning
8. Mårdbacka
Erich Mårberg 12.10.1721-5.6.1726
Johan Mårdberg 20.3.1727-2.4.1734
Abraham Mårdberg 2.4.1734-24.11.1741 Död i fält
Eric Abrahamsson Utter 29.9.1743-8.3.1770 byter namn till Rutström
Eric Johan Ahlblad 8.3.1770-15.6.1782 Flyttad till N:o 112
Bengt Rotkirck 30.9.1782-ca. 1790 volontär
Johan Mård ca. 1790-1808/1809? Död i fält?