DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC078 Grabbskog

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
Hinric Grabsten, Carl Grabsten, Hinric Grabbsten, Carl Friedric Toll, Ebbe Christian Toll, Berndt Hinric Aminoff, Elias Linqvist, Torsten Henric Jägerhorn, Johan Hana

78. Grabbskog GMR 1726
vakant
Rotan anskaffat Jan Jacobson 20 åhr gl: född i Nyland, frisk approberas.

78. Grabbskog GMR 1735
Johan Grabbsten
antagen wed Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726 och ehrhållit interims afsked d: 15 Maii 1734 emedan han ställt för sig
Hindrich Grabbsten Nyland ?? 1 gift
Karlen god, och den förras interims afskied confirmeres.
(Johan Jacobsson Grabbsten)

78. Grabskog MR 1747
Henr: Anderss:n Grabbsteen Nyl: 39 13 gift

78. GMR 1761
Carl Grabsten 30 9

78. Grabskog GMR 1767
Hinric Grabsten
fåt afskied den 9 Januarii 1750. i stället antagen d: 20 Jan: 1753
Carl Grabsten Sverige 35 14 gift
giordt 5 år tienst i pommern.
Karlen siuklig af gigt, odugelig i tiensten, får afsked

78. Grabbskog GMR 1778
Hinric Grabbsten
fådt afskied den 10 Octobr 1767. I stället insatt den 1 Januarii 1768 volontairen
Carl Friedric Toll
som avancerat till Fourier vid Armeens Flotta den 1 October 1770. Samma dag insatt vollontairen
Ebbe Christian Toll
som dog den 19 Januarii 1772. I stället hit flyttad ifrån N:o 67 den 17 Augusti samma år volontairen
Berndt Hinric Aminoff
som den 1 Februarii 1778 avancerat till Fendrich vid Tavastehus Regemente. I stället samma dag insatt drängen
Elias Lindqvist Nyl: 24 3⅓ 5 7 ogift

78. Grabskog GMR 1782
Elias Lindqvist
Befordrad till 2e Corporals Lönn och flyttad till N:o 26 den 22 September 1780. S: D: införd Späda vollontairen
Torsten Henric Jägerhorn 3 1⅚ - - -

78. Grabskog GMR 1785
Torsten Henric Jägerhorn Nyl: 6 4½ - - -
underårig volontaire

78. Grabskog GMR 1795
Johan Hana Nyl: 28 7 5 - gift
Siuk i Landet enligt Atest

78. Grabskog GMR 1800
Johan Hana Nyl: 37 12 5 9 Gift

78. Grabbskog GMR 1804
Johan Hana Nyl: 36 15 6 - -

Pojo KB 1803-1808 pag. 321 Obs. Rotens torp fanns i Sunnanvik
Soldaten Johan Hana f. 1765 (d. 1808-1809 under kriget)
hu. Lena Hinricsdr. f. 1763
barn: Carl Gustaf, Amandus, Agatha Lovisa och Eva Gustava

Pojo KB 1811-1816 pag. 337
Sold. Änk. Lena Hinricsdr. f. 1763
(flyttade ut ur torpet 1812 inom Pojo)

Sammanfattning
78. Grabbskog
vakant 1721-8.6.1726
Johan Jacobsson Grabbsten 8.6.1726-15.5.1734
Henric Andersson Grabbsten 15.5.1734-9.1.1750
Carl Grabsten 20.1.1753-10.10.1767
Carl Friedric Toll 1.1.1768-1.10.1770 Till furir vid arméns flotta
Ebbe Christian Toll 1.10.1770-19.1.1772 Död
Berndt Henric Aminoff 17.8.1772-1.2.1778 Till fänrik Tavastehus reg.
Elias Lindqvist 1.2.1778-22.9.1780 Till N:o 26
Torsten Henric Jägerhorn 22.9.1780-1788 ”volontär” 3 år gammal
Johan Hana 1788-1808/1809 Död i fält