DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC097 Basaböle

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Bromarf, Nyland
Lars Sandbeck, Mårten Siöberg, Marten Sjöberg, Elias Siösten, Isach Streng, Isac Streng, Henric Lund

97. Baßböhle GMR 1726
vakant
Rotan present: Isac Hinderson 22 åhr gl: född uti Nyland, har en Swullnad uti wänstra Knä, Före Fältskiären berättar kunna Cureras. Emedlertid kan han icke approberas, utan måste Rotan straxt låta honom bota, eller och, annan Karl anskaffa.

97. Baßböhle GMR 1735
Anders Baas Nyland 2? 4 gift
Legd af Rotan d: 26 Septemb: 1731

97. Basböle MR 1747
Anders Baas
Dödt d: 8 Novembr: 1741. I stället har Rotan praesenterat d: 20 martii 1742
Lars Hindrichsson Sandbeck Nyl: 41 5 gift

97. GMR 1761
Mårten Siöberg 28 6
Commenderat wid Reserve ammunition

97. Basböle GMR 1767
Lars Sandbeck
död d: 15 Octobr: 1754. i stället antagen d: 14 Januarii 1756
Marten Sjöberg Nylänninge 23 11 gift
warit 5 år i pommern, 4 månader fången och Ransonerat sig sielf

97. Basaböle GMR 1778
Mårten Siöberg Nyl: 44 22 5 7 gift
för fel i wänstra knäet, får afskied
Warit 5 år i Pommern; 4 månader fången, och Ransonerat sig sielf

97. Basaböle GMR 1782
Mårten Siöberg
För fel i Wänstra Kneet får Afsked
S: D: i stället insatt Rotans Approberade Vergering Karl N:o 50
Elias Siösten
som dog den 11 Maij 1781 efter hwilken den 14 dito insattes Vargering Karlen ifrån N:o 45
Isach Streng Nyl: 27 4 5 11 ogift

97. Basaböle GMR 1785
Isac Streng Nyl: 30 7 5 8 gift

97. Basaböle GMR 1795
Henric Lund Nyl: 34 6 5 8 gift

97. Basaböle GMR 1800
Henric Lund Nyl: 39 11 5 8 Gift

97. Basaböhle GMR 1804
Henric Lund Nyl: 42 14 5 8 Gift

Bromarf KB 1804-1809 pag. 7
Sold. Henric Lund f. 9.11.1760 d. 4.1.1809 Torneå
”död å sjukhuset i Torneå”
hu. Sophia Henricsdr. f. 1761
barn: Zacharias, Anna Sophia, Maria, Henric, Johan och Lovisa

Sammanfattning
97. Basaböle
vakant 1721-26.9.1731
Anders Baas 26.9.1731-8.11.1741 Död i fält
Lars Hindrichsson Sandbeck 20.3.1742-15.10.1754 Död
Mårten Sjöberg 14.1.1756-27.6.1778
Elias Siösten 27.6.1778-11.5.1781 Död
Isac Streng 14.5.1781-ca.1789 Död i fält?
Henric Lund 1789-4.1.1809 Död i fält i Torneå


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Basaböle Bromarf Nyland. Historisk karta: Läs mera...