DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC092 Sevalsböle

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Isac Säv, Bengt Sandberg, Johan Söderqvist, Johan Söderquist

92. Säfwalsböhle GMR 1726
Isach Isachson Österbotten
bekommit afskied wjd Gen: Munstringen på Rådmans öhn d: 12 octobr: 1721.
Gustaf Sefvals Nyland 53 26 gift Murmäst:
qwar blifwit i landet effter Regementet 1713: har wjd Regementetz återkombst ifrån Swerige d: 24 novembr. 1721 sig instält.
Sevals skuten igenom bägge Armarna, får afskied, behåller lika Mond: sorter såm N:o 1. Rotan ställer Karl innom 3 M:dr.
(0m Isach Isachson: ”har gårdsbruk i Österbottn, får afskied.”)

92. Säfwalsböle GMR 1735
Gustaf Säfvals
förafskiedad wid Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726. i stället har Rotan d: 24 Maii 1729 praesenterat
Isach Säf Nyland 26 6 gift
Karlen god

92. Säfwalsböle MR 1747
Isaac Gustafsson Säf Nyl: 38 18 gift

92. GMR 1761
Vacant

92. Sävalsböle GMR 1767
Isac Säv
död i pommern d: 12 Decembr: 1758. i stället antagen d: 24 April 1759
Bengt Sandberg Sverige 33 8 gift
kan något Mur Arbete

92. Säfvasböle GMR 1778
Bengt Sandberg Östgiöte 44 19 5 8 gift
kraslig och felacktig i högra armen, får afskied
tient wid Östgiöta Cavallerie i 7 år, wid Flemmiska Regementet 6 år och här wid Nylands Regemente 19 år, tillsammans 32 år, Kan murare handtvärck.

92. Säfvasböle GMR 1782
Bengt Sandberg
Kraslig och felacktig i högra Armen, får afsked
S: D: i stället insatt Rotans Vargering Karl N:o 47
Johan Söderqvist Nyl: 25 4 5 8 gift

92. Säfvasböle GMR 1785
Johan Söderqvist Nyl: 28 7 5 8 gift

92. Säfvasböle GMR 1795
Johan Söderqvist Nyl: 38 17 5 8½ gift

92. Säfvasböle GMR 1800
Johan Söderqvist Nyl: 43 22 5 8½ Gift
Commenderad på Gräntze vagt

92. Svarfvarböhle (sic!) GMR 1804
Johan Söderquist Nyl: 46 25 5 8½ Gift
Annotation för Söderquist: Sjuklig begär och får afsked

Tenala KB 1804-1809 pag. 223 OBS. Rotens torp i Skinnarby
Soldaten Johan Johansson Krook f. 26.1.1777 Överlevde kriget (antagen 1804)
hu. Beata Andersdr. f. 1762
barn: Eric Johan Krook, Anna Lisa Krook och Anders Krook

Sammanfattning
92. Sevalsböle
Isach Isachson -12.10.1721
Gustaf Sefvals 24.11.1721-8.6.1726
Isac Gustafsson Säf 24.5.1729-12.12.1758 Död i fält i Pommern
Bengt Sandberg 34.4.1759-27.6.1778
Johan Söderqvist 27.6.1778-25.6.1804
Johan Johansson Krook 1804-17.9.1809 Överlevde kriget