DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC030 Österby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Thomas Österman, Johan Österman, Johan Östervik, Erich Österdahl, Johan Öster, Henric Österling

30. Österbÿ GMR 1726
Thomas Österman Österbottn 34 9 gift
hjt Transporterat ifrån N:o 94 och Biörcknäs Rotha d: 24 Nov: 1721
(tidigare namn: Wärckainen)

30. Österby GMR 1735
Thomas Österman
fåt interims afsked d: 20 Sept: 1731 emedan han stält för sig
Johan Österman Nyland 22 4 gift

30. Österby MR 1747
Joh: Jonsson Österman Nyl: 34 16 gift

30. GMR 1761
Vacant

30. Österby GMR 1776
Johan Österman
fåt afskied d: 29 Augustii 1757.
Johan Östervik
samma dag insatt och dödt i pommern d: 9 Februarii 1758.
Erich Österdahl
antagen d: 9 Februarii 1758. fåt afskied d: 15 Martii 1760. samma dag insattes
Johan Öster Nylänning 31 7 gift

30. Österby GMR 1778
Johan Öster Nyl: 42 18 5 6 gift

30. Österby GMR 1782
Johan Öster Nyl: 46 22 5 6 gift

30. Österby GMR 1785
Johan Öster Nyl: 49 25 5 6 gift

30. Österby GMR 1795
Henric Österling Nylän: 33 7 5 8 gift

30. Österby GMR 1800
Henric Österling Nyl: 38 12 5 8 Gift

30. Österby GMR 1804
Henric Österling Nyland 41 15 5 8 Gift

Karis KB 1805-1814 pag. 83
Soldat Henric Österling f. 1762 Tenala Överlevde kriget
hu. Beata Andersdr. f. 1756 Tenala
barn: Sophia, Carl, Henric, Anders Johan och Isaac
(paret flyttade 1810 till Lojo)

Sammanfattning
30. Österby
Thomas Österman 24.11.1721-30.9.1731 Från N:o 94
Johan Jonsson Österman 30.9.1731-29.8.1757
Johan Östervik 29.8.1757-9.2.1758 Död i fält i Pommern
Erich Österdahl 9.2.1758-15.3.1760
Johan Öster 15.3.1760-1788
Henric Österling 1788-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet tillhörande Österby är i Backby vid bokstaven C soldatåker med flera byggnader i Karis Nyland. Historisk karta: Läs mera...