DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC023 Mjölbollstad

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Axell Tholberg, Gränttzman, Johan Saxström, Matts Hurtig, Johan Isendahl, Hindric Matthias Nasokin, Matts Bållberg, Eric Bollström, Gabriel Hurtig

23. Miöhlbålsta GMR 1726
Corporal
Axel Tohlberg Nyland 32 14 gift -
hjt ankommit ifrån N:o 53 och Total Rotha d: 6: Novemb. 1721.
Karlen siuk uti qwarteret, på bägge fötterna, Stor Tårna, och hälarna på fiällen förfrusne, älliest wara siuklig och kan icke giöra tiänst. får afskied, behåller lika Monderings Sorter med N:o 1.

23. Miölbolstad GMR 1735
Corporal
Axell Tholberg
förafskiedat wid Gen: Munst: d: 8 Junii 1726. i stället d: 26 Junii samma Åhr till Corporal avancerad från N:o 100 Sålldaten
Gränttzman
med tillstånd att få behålla sitt förra namn
Johan Saxström
som d: ?? Sept: 1734 erhöll afskied och i deß ställe samma Dato till Corporal avancerad från N:o 9 Sålldaten
Mattz Hurtig Nyland 34 15 gift

23. Miölbolstad MR 1747
Corp:
Matts Jacobsson Hurtig Nyl: 46 27 gift

23. GMR 1761
Vacant

23. Miölbolstad GMR 1767
Matts Hurtig
fåt afskied d: 31 December 1751.
Johan Isendahl
samma dag insat och den 6 Augustii 1752 Avancerat till Rustmästare vid Kron Printzens Regemente d: 10 September, samma år antagen
Hind: Matthias Nasokin
Som den 31 December 1759 Avancerat till Corporale och flyttad til N:o 87.
Matts Bållberg
antagen d: 15 Martii 1760. död d: 16 Januarii 1763. i stället antagen d: 16 Aprill 1767
Erich Bållström Nylänninge 24 ½ gift

23. Miölbollstad GMR 1778
Eric Bollström Nyl: 35 11 5 11 gift

23. Miölbolstad GMR 1782
Eric Bollström Nyl: 39 15 5 11 gift

23. Miölbollstad GMR 1785
Eric Bollström Nyl: 42 18 5 11 gift
Myket sjukl: och utsvag; oförmögen till vidare tjänst; får afsked

23. Miölbolstad GMR 1795
Gabriel Hurtig Nylän: 34 10 5 8½ gift

23. Miölbolstad GMR 1800
Gabriel Hurtig Nyl: 39 15 5 8½ gift

23. Mjölbolstad GMR 1804
Gabriel Hurtig Nyland 42 18 5 8½ Gift

Karis KB 1805-1814 pag. 171
Soldat Gabriel Hurtig f. 24.2.1760 Pojo Överlevde kriget
hu. Stina Henricsdr. f. 1763 Pojo
barn: Maja Stina, Anna Sophia och Maja Stina (där står två döttrar Maja Stina med olika födelseår och utan angivelse att den ena skulle ha dött)
Paret bodde kvar på torpet ännu 1815.

Sammanfattning
23. Mjölbolsta
Axel Tholberg 6.11.1721-8.6.1726
Johan Saxström (Gräntzman) 26.6.1726-11.9.1734
Matts Jacobsson Hurtig 11.9.1734-31.12.1751
Johan Isendahl 31.12.1751-6.8.1752 Avancerat till Rustmästare
Hindric Matthias Nassokin 10.9.1752-31.12.1759 till N:o 87
Matts Bållberg 15.3.1760-16.1.1763 Död
Eric Bollström 16.4.1767-28.6.1785
Gabriel Hurtig 28.6.1785-17.9.1809 Överlevde kriget