DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC018 Ingvallsby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Karis, Nyland
Jacob Nicu, Mattz Ingellman, Johan Töterman, Johan Ingvall, Matts Ingberg, Anders Ingman, Gabriel Hällman

18. Ingwaldzby GMR 1726
Jacob Nicku Nyland 44 26 ogift -
Han kom ifrån Fången skapet d: 10: Aprill 1724
Karlen blesserad i högra foten, och i wänster axel, benet sönder brutit, är lahm, får afskied, behåller lika Mond: Sorter som N:o 1.

18. Ingwalsby GMR 1735
Jacob Nicu
afskiedat wid Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726. d: ? Martii 1730 har Rotan präsenterat drängen
Mattz Ingellman Tafwastel: 25 5 -
Commenderad uti Friedrichshamn

18. Ingwalsby MR 1747
Matts Ingelsman
Dödt d: 21 Decembr: 1741. I stället har Rotan praesenterat d: 17 Junii 1742
Johan Andersson Töterman Tafvastl: 35 5 gift

18. GMR 1761
Vacant

18. Ingvalsby GMR 1767
Johan Töterman
fåt afskied den 9 Januarii 1750.
Johan Ingvall
insatt den 2 Maij 1750. Död i Pommern den 7 November 1758. i stället antagen den 23 Martii 1759.
Matts Ingberg Nylän: 33 8 ogift

18. Ingvallsby GMR 1778
Matts Ingberg
utbyt den 5. aprill 1769 emot
Anders Ingman - 30 9 5 9 gift
Siuk i landet

18. Ingvallsby GMR 1782
Anders Ingman Nyl: 34 13 5 9 gift

18. Ingvallsby GMR 1785
Anders Ingman Nyl: 37 16 5 9 gift

18. Ingvallsby GMR 1795
Gabriel Hellman Nyl: 36 5½ 5 10 gift

18. Ingvalsby GMR 1800
Gabriel Hällman Nylän: 41 10 5 10 Gift

18. Ingvalsby GMR 1804
Gabriel Hällman Nyland 44 13 5 10 Gift

Karis KB 1805-1814 pag. 155
Soldaten Gabriel Hellman f. 24.6.1761 Fagervik d. ”Död i Krig” (1808-09)
hu. Lovisa Hansdr. f. 1761 Pojo
barn: Eva Lena, Gabriel, Maja Lovisa, Eric Johan och Fredrica

Sammanfattning
18. Ingvalsby
Jacob Nicku 10.4.1724-8.6.1726 Återkommit från fångenskap
Matts Ingelsman 0.3.1730-21.12.1741 Död i fält
Johan Andersson Töterman 17.6.1742-9.1.1750
Johan Ingvall 2.5.1750-7.11.1758 Död i fält i Pommern
Matts Ingberg 23.3.1759-5.4.1769
Anders Ingman 5.4.1769-ca. 1789
Gabriel Hällman ca. 1789-1808/1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för torpet i Ingvallsby Karis Nyland. Historisk karta med torpet: Läs mera...