DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC048 Kjulböle

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Christian Tiuhlman, Hindrich Kihlroth, Hinric Grönbeck, Gustav Jean Blanck, Henric Kihlgren, Elias Morbeck

48. Tiuhlböhle GMR 1726
Christian Tiuhlbeck Stråhlsund 36 4 gift
nÿlegd af Rothan present: d: 11 Junii 1722.

48. Tiuhlböhle GMR 1735
Christian Tiuhlbeck Stralsund 45 13 gift

48. Tiulböle MR 1747
Christer Tiulbäck
Dödt d: 21 Dec: 1736. Rotan praesent d: 31 aug: 1737
Hind: Tiulberg
som blifwit död d: 20 Decembr: 1741. I deß ställe har Rotan leigdt d: 26 martii 1742
Hind: Mattsson Kihlroth Åbo lähn 24 5 gift

48. GMR 1761
Hindrich Kihlroth
Fången 1759

48. Tiulböle GMR 1767
Hind: Killroth
fången den 19 Januarii 1759 och således Rotan vacant. I stället insatt den 5 September sidstl:
Hinrich Grönbäck Nyl: 25 1/12 gift

48. Tiulböle GMR 1778
Hinric Grönbeck
Rymd den 5 Junii 1772. I stället insatt den 2 Februarii 1773 volontairen
Gustav Jean Blanck
som den 5 Martii 1774 blifvit utbytt emot Legokarlen
Hinric Kihlgren Nyl: 23 4 5 8 ogift

48. Tiulböle GMR 1782
Hinric Kihlgren Nyl: 27 8 5 ? gift?

48. Tiulböle GMR 1785
Henric Kilgren Nyl:
Afgick med döden vid fästningsarbete å Sveaborg den 20 Augusti 1784: Samma år den 14 September utur vargernings N:o 2 införd
Elias Morbeck Nyl: 29 1 5 11 ogift

48. Tjulböle GMR 1795
Elias Morbeck Nyl: 39 11 5 11 gift
Siuk i Landet enligt Atest

48. Tjulböle GMR 1800
Elias Morbeck Nyl: 44 16 5 11 Gift

48. Tjulböhle GMR 1804
Elias Morbäck Nyl: 47 19 5 11 Gift

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 43
Soldat Elias Morbäck f. 1756 Västerrösund d. Död 1808 i krig
hu. Caisa Johansdr. f. 1756 Fagervik
barn: Carl Henric, Eva Lena, Anna Caisa och Ulrica

Sammanfattning
48. Kjulböle
Christian Tiuhlbeck 11.6.1722-21.12.1736 Död
Hindric Tiulberg 31.8.1737-20.12.1741 Död i fält
Hindrich Matsson Kihlroth 26.3.1742-19.1.1759 Fången i Pommern
Hinric Grönbeck 5.9.1766-5.6.1772 Rymd
Gustav Jean Blanck 2.2.1773-5.3.1774 volontär
Henric Kihlgren 5.3.1774-20.8.1784 Död på Sveaborg
Elias Morbäck 14.9.1784-1808 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Kjulböle Snappertuna Nyland. Historisk karta: Läs mera...