DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC091 Ersby (Eriksby)

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Hindric Ek, Hinric Huldin, Benjamin Wass, Johan Blomster, Hans Wall, Gustaf Johan Blanck, Carl Reinhold Schytz, Isac Byman

91. Erichsbÿ GMR 1726
Hind: Schoman Nyland 30 16 gift
Karlen förfrusit den wänstra hälen, kan icke Marchera, får afskied, behåller lika Mond: Sorter såm N:o 1. Rotan skaffar Karl inom 3 Månader.

91. Erichsbÿ GMR 1735
Hindrich Schoman
förafskiedad wid Gen: Munstringen d: 8 Junii 1726. i stället har Rotan d: 24 Martii 1729 praesenterat
Hindrich Ek Nyland 25 6 gift

91. Eriksby MR 1747
Hind: Jöranss:n Eek Nyl: 37 18 gift

91. GMR 1761
Vacant

91. Ersby GMR 1767
Hind: Ek
död d: 23 Septembr: 1760.
Hinric Huldin
antagen den 13 Martii 1761. fåt afskied den 21 Januarii 1763 i Ekenäs och således Rotan
Wacant

91. Ersby GMR 1778
Benjamin Wass
insatt den 2 Januarii 1768, och fådt afskied den 30 Aprill 1771. Samma dag i stället insatt
Johan Blomster Nyl: 22 7 5 7 ogift

91. Ersby GMR 1782
Johan Blomster
Avancerad till Förare wid Hennes Kongl: Majes:ts Encke Drottningens Lif Regemente den 22 October 1780 och samma dag insatt Vargering Karlen
Hans Wall
som den 12 Febr. 1781 flyttades till N:o 98 och ifrån nämde N:o hit transporterades S: Dag Vollontairen
Gustaf Johan Blanck --- 15 1 - - -
Siuk hemma i Landet

91. Ersby GMR 1785
Gustaf Johan Blanck Volontaire
Den 10 Martii 1784 fick 3die Corporals Lön och transport till N:o 47: Samma dag antagen till s??d Volontaire
Carl Reinhold Schytz Nyl:
mindervårig volontaire

91. Ersby GMR 1795
Isac Byman Nyl: 29 7 5 7 gift

91. Ersby GMR 1800
Isac Byman Nylän: 34 12 12 6 Gift

91. Ersby GMR 1804
Isac Byman Nyl: 37 15 6 - Gift

Tenala KB 1804-1809 pag. 228 OBS. Rotens torp i Ingvallsby
Sold: Isaac Byman f. 14.6.1766 Överlevde kriget
hu. Beata Johansdr. f. 1772
barn: Johan Henric, Fredric, Sophia, Gustaf, Isaac, Fredrica Lovisa och Juljana

Sammanfattning
91. Ersby
Hindrich Schoman (1710)1721-8.6.1726
Hindrich Jöransson Ek 24.3.1729-23.9.1760 Död i fält
Hinric Huldin 13.3.1761-21.1.1763
vakant 21.1.1763-2.1.1768
Benjamin Wass 2.1.1768-30.4.1771
Johan Blomster 30.4.1771-22.10.1780 Förare Änkedrottn. Livreg.
Hans Wall 22.10.1780-12.2.1781 Till N:o 98
Gustaf Johan Blanck 12.2.1781-10.3.1784 Till N:o 47, volontär
Carl Reinhold Schytz 10.3.1784-ca. 1788 volontär
Isac Byman 1788-17.9.1809 Överlevde kriget