DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC098 Öby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Bromarf, Nyland
Eric Öberg, Erich Öhberg, Petter Öhman, Johan Öhgren, Johan Ögren, Johan Fredric Schytz, Gustaf Johan Blanck, Hans Wall, Alexander Örn

98. Öijbÿ GMR 1726
Anders Öhman Nyland 25 3½ gift
nÿlegd af Rothan praesent: d: 24 Jan: 1723.

98. Öijbÿ GMR 1735
Anders Öman Nyland 34 12 gift

98. Öijeby MR 1747
Anders Öhman
Dödt d: 24 Novembr: 1741. Rotan praesenterat d: 3 martii 1742
Eric Hanss:n Öberg Nyl: 31 5 gift

98. GMR 1761
Erich Öhberg
Fången 1757

98. Öby GMR 1767
Eric Öberg
fången d: 24 Novemb: 1757.
Petter Öhman
antagen den 22 Junii 1764. död den 7 Martii 1765. i stället insat den 1 Septrembr: 1756 (sic!)
Johan Öhgren Nyl: 27 2 gift

98. Öby GMR 1778
Johan Ögren Nyl: 37 13 5 7 gift

98. Öby GMR 1782
Johan Ögren
dog den 19 Decemb:r 1779. istället hit flyttad den 1 Februarii 1780 mindre Årig Vollontairen ifrån N:o 114
Joh: Fred. Schytz
som blef afförd den 1 September 1780. Efter honom insattes samma dag mindre Årig Vollontairen
Gustaf Johan Blanck
hwilken den 12 febr: 1781 flyttades till N:o 91 hwarifrån Transporterades S: D: Soldaten
Hans Wall Nyl: 31 1⅔ 5 7 ogift

98. Öby GMR 1785
Hans Wall Nyl: 34 5 5 7 ogift

98. Öby GMR 1795
Hans Wall Nyl: 44 15 5 7 gift
vice Corporal

98. Öby GMR 1800
Hans Wall Nyl: 49 20 5 7 Gift
Befordrad till Corporal med 5te Corporals Lön den 29 Junij 1795
har bråck, tient länge, får afsked med anmälan till under håll, häst?, äfven bivistat sidsta Kriget.

98. Öby GMR 1804
Corporal Hans Wall Afskedad vid General Munst: d: 30 Junii 1800 och i stället Approberad vid Recruteringen d: 9 Febr: 1801.
Alexander Örn Nyland 23 31/3 6 - Gift
Annotation för Wall: har Bråck, får afsked med anmälan till underhåll

Bromarf KB 1804-1809 pag. 164
Sold: Alexander Örn f. 8.9.1789 Överlevde kriget
hu. Lovisa Ericsdr. f. 1772
barn: Johan, Anders Johan, Isaac, Magnus, Anna och Alexander

Sammanfattning
98. Öby
vakant 1721-24.1.1723
Anders Öhman 24.1.1723-24.11.1741 Död i fält
Eric Hansson Öberg 3.3.1742-24.11.1757 Fången i Pommern
Petter Öhman 22.6.1764-7.3.1765 Död
Johan Ögren 1.9.1766-19.12.1779 Död
Johan Fredric Schytz 1.2.1780-1.9.1780 minderårig volontär
Gustaf Johan Blanck 1.9.1780-12.2.1781 minderår. vol., till N:o 91
Hans Wall 12.2.1781-30.6.1800
Alexander Örn 9.2.1801-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Öby Bromarf Nyland. Historisk karta: Läs mera...