DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC045 Berg

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Lars Dahlberg, Eric Bergman, Eric Berg, Anders Berg, Eric Grén

45. Berg GMR 1726
Lars Dahlberg Berglagen 46 8 ogift
hjt Transp: ifrån Gref Ferssens Regemente wjd Gen: Munstringen på Rådmans öhn d: 12 octobr: 1721.
(skall vara född i Västmanland)

45. Berg GMR 1735
Lars Dahlberg Bergslagen 55 17 -

45. Berg MR 1747
Lars Dahlberg
Dödt d: 16 Januar: 1739. i stället har Rotan praesent: d: 12 sept: 1739
Eric Hindrichss: Bergman Nyl: 29 8 gift

45. GMR 1761
Erich Bergman 44 23

45. Berg GMR 1767
Eric Bergman
fåt afskied d: 21 Januarii 1763. i stället antagen den 16 Aprill 1767
Eric Berg Nylän: 20 ½ ogift

45. Berg GMR 1778
Eric Berg Nyl: 31 11 5 11 ogift

45. Berg GMR 1782
Eric Berg Nyl: 35 15 5 11 gift

45. Berg GMR 1785
Eric Berg Nyl: 38 18 5 10 gift
Commenderad. Pres. på Sveaborg

45. Berg GMR 1795
Anders Berg
fången under Siö Bataillen vid Svensksund den 24 Augusti 1789. Hvarefter infördes den 19 Maij 1790 drengen
Eric Grén Nylän: 36 4 5 8 gift
approberad vid Recruteringen den 23 Martij 1791.

45. Berg GMR 1800
Eric Gren Nyl: 41 9 5 8 Gift
Commenderad på Gräntze vagt

45. Berg GMR 1804
Eric Grén Nyland 44 12 5 8 Gift

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 14
Soldaten Eric Grén f. 1764 Söderby d. 0.2.1806
(efterträdaren)
Sold. Johan Fisk f. 1788 Finnbacka Överlevde kriget
(kommen ifrån Ingå 1806. flyttat ut ur torpet 1810 till Norrby)

Sammanfattning
45. Berg
Lars Dahlberg 12.10.1721-16.1.1739 Död
Eric Hindricsson Bergman 12.9.1739-21.1.1763
Eric Berg 16.4.1767-efter 1785
Anders Berg efter 1785-24.8.1789 Fången vid Svensksund
Eric Grén 19.5.1790-0.2.1806 Död
Johan Fisk 1806-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Berg Snappertuna Nyland. Historisk karta: Läs mera...