DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC060 Kopparö

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Ekenäs lfs, Nyland
Johan Koppaman, Mårten Grävling, Eric Koppar, Carl Friedrich Snöboll, Johan Hult, Christian Backström

60. Kåpparö GMR 1726
Hans Mårtensson
Bekommit af Hr. General Lieutenant Armfeldt interims afskied d: 11 Martii 1723, emedan han samma Dato presenterat för sig lego Karlen
Johan Mattzson Nyland 25 3½ gift
til Finland med Frisenheim (om Hans Mårtensson i föregående GMR)

60. Kåpparö GMR 1735
Joh: Kopparman Nyland 34 12 gift

60. Kåpparö MR 1747
Joh: Kåpparman
Dödt d: 27 Junii 1737. Rotan praesent: d: 3 Julii 1740
Mårten Johanss:n Gräfling Nyl: 43 7 gift

60. GMR 1761
Mårten Grefling
Fången 1759

60. Kopparöö GMR 1767
Mårten Grävling
fången d: 19 Januarii 1759.
Eric Koppar
insat d. 29 Mars 1764. död den 10 Augustii 1766. i stället antagen d: 16 Aprill 1767
Carl Friedrich Snöboll Nyl: 18 ½ ogift

60. Kopparöö GMR 1778
Carl Fried: Snöboll
befordrad till 5te Corporals Löhn och flyttad till N:o 95 vid detta Compagnie den 5 Aprill 1777. Samma dag i stället insatt ifrån N:o 114 af Wargierningen
Johan Hult - 26 1 5 10 gift

60. Kopparö GMR 1782
Johan Hult
flyttad till N:o 28 den 27 Junii 1778.
I stället S: D: insatt utur Vargering N:rn Rotans Approberade Vargering Karl
Christian Backström Nyl: 25 4 5 ? gift

60. Kopparö GMR 1785
Christian Backström Nyl: 28 7 5 7 gift

60. Kåpparö GMR 1795
Christian Backström Nyl: 38 17 5 7 gift

60. Kåpparö GMR 1800
Christian Backström Nyl: 43 22 5 7 Gift
Commenderad på Gräntze vagt

60. Kopparö GMR 1804
Christian Backström Nyland 46 25 5 7 Gift

Ekenäs lfs KB 1807-1812 pag. 257
Sold. Christian Backström f. 24.8.1755 d. 1808 under kriget
hu. Anna Biörk f. 1778
(änkan flyttade till Karis 1810)

Sammanfattning
60. Kopparö
Hans Mårtensson -11.3.1723
Johan Mattsson Kopparman 11.3.1723-27.6.1737 Död
Mårten Johansson Gräfling 3.7.1740-19.1.1759 Fången i Pommern
Eric Koppar 29.3.1764-10.8.1766 Död
Carl Friedrich Snöboll 16.4.1767-5.4.1777 Till N:o 95
Johan Hult 5.4.1777-27.6.1778 Till N:o 28
Christian Backström 27.6.1778-1808 Död i fält