DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC052 Persö

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Johan Johansson Backman, Hinric Pärman, Johan Pärström, Carl Drag

52. Pehrsiö GMR 1726
Mattz Pehrsiö
Qwar blifw: i landet efter Regementet 1713: har wjd Regementetz återkombst ifrån Swerige d: 24 nov: 1721 sig instält och sedermera d: 31: Martii 1722 bekommit Hr. Gen: Lieut. Armfeldt interims Afskied, i stället af Rothan present: d: ? Jan: 1723 lego Karl:
Petter Backman
hwilcken sedermera d: 10 Martii 1723 rÿmbt.
Rotan stält Jan Jansson 23 åhr gl: född i Nyland, frisk, approberas.

52. Pärsiö GMR 1735
Joh: Backman Nyland 32 9 gift
(Johan Johansson)

52. Pärsiö MR 1747
Johan Johansson Backman Nyl: 44 21 gift

52. GMR 1761
Vacant

52. Persiö GMR 1767
Johan Backman
fåt afskied den 9 Januarii 1750.
Hinric Pärman
antagen d: 10 Decembr: 1750. död den 4 December 1757. i stället antagen d: 20 Martii 1758
Johan Pärström Nyl: 33 9 gift

52. Persiö GMR 1778
Johan Pärström Nyl: 44 20 5 8 gift

52. Persöö GMR 1782
Johan Pärström Nyl: 48 22 5 8 gift

52. Persöö GMR 1785
Johan Pärström Nyl: 51 25 5 8 gift

52. Pärsiö GMR 1795
Johan Pärström Nyl: 61 37 5 7½ gift

52. Pärsöö GMR 1800
Johan Pärström Nylän: 66 42 5 7½ Gift
Tient länge och väl, får afsked med anmälan till underhåll, såsom den där med beröm bivistat sidsta Krig.

52. Pärsö GMR 1804
Johan Pärström Afskedad vid General Munst: d: 30 Junii 1800 och i stället vid Recruteringen d: 9 Februarii 1801 Approberad.
Carl Drag Nyl: 34 31/3 5 10 Gift
Annotation för Pärström: Tjent länge och väl; får Afsked med anmälan till Underhåll.

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 124
Soldaten Carl Drag f. 1760 Svedja d. 1805 Drunknad i Hangö
Hu. Sofia Gran f. 1769 Norrby
barn: Eric Johan, Gustaf och Carl Henric
Efterträdaren
Sold. Isaac Fyr f. 1782 Dalkarö d. Död i krig (1808-1809)
hu. Johanna Johansdr. f. 1779 Trångsund
son: Gustaf Fredric

Sammanfattning
52. Persö
Mattz Pehrsiö 24.11.1721-31.3.1722
Petter Backman 0.1.1723-10.3.1723 Rymd
Johan Johansson Backman 8.6.1726-9.1.1750
Hinric Pärman 10.12.1750-4.12.1757 Död i fält
Johan Pärström 20.3.1758-30.6.1800
Carl Drag 9.2.1801-1805 Drunknad i Hangö
Isaac Fyr 1805-1808/1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Persö Snappertuna Nyland. Historisk karta: Läs mera...