DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC064 Ekerö

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Pojo, Nyland
Petter Ekman, Matts Ekman, Eric Ek

64. Eekerö GMR 1726
Petter Ekman Skåne 30 12 gift
hjt Transport: ifrån Hr. Gref Ferssens De Regemente wjd Genral Munstringen på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721.

64. Ekeröö GMR 1735
Petter Ekman Skåne 39 21 gift

64. Ekeröö MR 1747
Pett: Ekman
fåt interims afskied d: 17 martii 1740. sedan Rotan samma dag praesent:
Jac: Johanss:n Romse
hwilken d: 23 januar: 1742 avancerat till Corp: för N:o 108. samma år d: 27 martii har Rotan praesent:
Elias Christerss:n Ekman
hwilken dödt samma år in Decembr: I stället har Rotan d: 29 sept: 1743 praesenterat
Matts Isacsson Ekman Nyl: 24 4 gift
(Petter Ekmans svärson)

64. GMR 1761
Mats Eekman 39 19

64. Ekrö GMR 1767
Matts Ekman Nyl: 44 24 gift
Karlen god. giordt 5 års tienst i pommern

64. Ekröö GMR 1778
Matts Ekman
död den 14 Januarii 1775. I stället insatt den 14 Octobr samma år
Eric Ek Nyl: 23 2½ 5 8 ogift
(Matts Ekmans son)

64. Ekerö GMR 1782
Eric Ek Nylänning 27 7 5 8 gift

64. Ekröö GMR 1785
Eric Ek Nyl: 30 10 5 8 gift

64. Ekerö GMR 1795
Eric Ek Nylänninge 40 20 5 8 gift

64. Ekerö GMR 1800
Eric Ek Nyl: 45 25 5 8 Gift
Vice Corporal

64. Ekerö GMR 1804
Eric Ek Nyl: 48 28 5 8 Gift
Vice Corporal

Pojo KB 1803-1808 pag. 109
Soldat N:o 64 Eric Ek f. 1758 (död 1808-1809 under kriget)
hu. Sophia Jöransdr. f. 1756
barn: Maja Stina och Fredric

Pojo KB 1811-1816 pag. 121
Sold. Änk. Sophia Jöransdr. f. 1756 flyttat till Ekenäs 1814

Sammanfattning
64. Ekerö
Petter Ekman 12.10.1721-17.3.1740
Jacob Johansson Romse 17.3.1740-23.1.1742 Till N:o 108
Elias Christersson Ekman 27.3.1742-0.12.1742 Död i fält?
Matts Ekman 29.9.1743-14.1.1775 Död
Eric Ek 14.10.1775-1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Soldattorpet i Ekerö Pojo Nyland. Historisk karta: Läs mera...