DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC005 Stortötar

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Lojo, Nyland
Hindrich Storman, Erich Storman, Erich Storberg, Johan Ström, Johan Björck

5. Stortötar GMR 1726
Joh: Caj??
bekommit afskied wid General Munst: på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721.
Anders Kuus
Qwar blifwit i landet efter Regementet 1713. wid Regem:tetz Åtrerkomst ifrån Sverige d: 24: Novemb: sig instält, hvilken d: 31: Martii 1722 bekommit af Hr Gen: Gustaf Armfeldt interims afskied hijt Transp:t d: 1: Sept: 1725 ifrån Åsenby Rothan och N:o 42
Anders Broström Bergzlagen 44 15 gift -
Broström afgår till sin rätta rota, och denna rota skaffar karl

5. Stortötar GMR 1735
Hindrich Storman Åbo Lähn 25 6 ogift
Lego Karl tillsatt af Rotan d: 27 Martii 1729
Commenderad uti Friedrichshamn

5. Stortötar MR 1747
Hind: Storman
för deß siukligheet erhållit interims afskied d: 29 Sept: 1743. samma dag i stället antagen drängen
Eric Erichson Storman Tafvastl: 24 4 gift

5. GMR 1761
Vacant

5. Stor Tötar GMR 1767
Erich Storman
död i pommern den 3 Junii 1758. i stället antagen den 23 Martii 1759
Erich Storberg Nylän: 30 8 gift

5. Stortötar GMR 1778
Eric Storberg
fådt afskied och utbytt den 4. Septembr 1770 emot
Johan Ström Nylän: 28 8 5 7 gift

5. Stortötar GMR 1782
Johan Ström Nyl: 33 12 5 7 gift

5. Stortötar GMR 1785
Johan Ström Nyl: 36 15 5 7 gift

5. Stor Tötar GMR 1795
Johan Ström Nylän: 46 25 5 7 gift

5. Stor Tötar GMR 1800
Johan Ström Nylänn: 51 30 5 7 gift
Annotation för Ström: Gammal, tjent väl, får afsked med anmälan till Underhåll. Sålunda med heder bivistat Kriget.

5. Stor Tötar GMR 1804
Johan Ström Afskedad vid General Munst: d: 30 Junii 1800, och i stället Approberad vid Recruteringen d: 9 Februarii 1801.
Johan Björck Nyland 27 3 5 9
Annotation för Björck: Får afsked såsom odugelig på Rotans begäran.

RR 1805
Ytter Tötar
Stor Tötar N:o 3
Gabriel Bäll införd till Ordinarie Soldat för N:o 5 den 30 Junij 1804

Lojo KB 1806-1811 pag. 154
Soldat Gabriel Bäll f. 1777 d. (1808- 1809)
hu. Greta Sophia Sommardahl f. 1781
(Greta Sophia bodde kvar på torpet ännu 1811)

Sammanfattning
5. Stortötar
Johan Caj?? -12.10.1721
Anders Kuus 24.11.1721-31.3.1722 varit rotens soldat tidigare
Anders Broström 1.9.1725-8.6.1726
Hindrich Storman 27.3.1729-29.9.1743
Eric Erichson Storman 29.9.1743-3.6.1758 död i fält i Pommern
Eric Storberg 23.3.1759-4.9.1770
Johan Ström 4.9.1770-30.6.1800
Johan Björck 9.2.1801-30.6.1804
Gabriel Bäll 30.6.1804-(1808-1809) Död i fält