DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC054 Baggård

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Axel Gustafsson Parg, Anders Bagge, Hindric Bagström, Gabriel Baggman

54. Baggård GMR 1726
Erich Bagge Nyland 50 16 gift
qwar blifwit i landet efter Regementet 1713: har wjd Regementetz återkombst ifrån Swerige d: 24 Novembr: 1721 sig instält.

54. Baggård GMR 1735
Eric Bagge
bekommit....afskied d: 11 Sept: 1734. i stället samma dag af Rotan praesenterat Lego Karlen
Anders Gustafsson Bagge Nyland 20 1 gift

54. Baggård MR 1747
And: Gustafsson Bagge Nyl: 32 13 gift

54. GMR 1761
Vacant

54. Baggård GMR 1767
And: Bagge
fåt afskied d: 29 Aug: 1757. samma dag insat
Hind: Bagström
som är skuten i pommern den 26 Augustii 1759. i stället antagen den 15 Mars 1760
Gabriel Bagman Nyl: 27 7 gift

54. Baggård GMR 1778
Gabriel Baggman Nyl: 37 18 5 8 gift

54. Baggård GMR 1782
Gabriel Baggman Nyl: 41 22 5 ? gift

54. Baggård GMR 1785
Gabriel Baggman Nyl: 44 25 5 8 gift

54. Baggård GMR 1795
Gabriel Baggman
afled med Döden den 16 April 1794, hvarefter Nummern är Vacant

54. Baggård GMR 1800
Anslagen till Stats Värket

54. Baggård GMR 1804
Vacant för Stats värcket

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 176
Soldaten C: J: Bro f. 1784 Läpp Överlevde kriget
hu. Maja Lisa Lager f. 1775 Skräddarböle
barn: Fredrica Wilhelmina, Eva Maria och Stina Lovisa
(familjen flyttade ut ur torpet 1812 till Skräddarböle)

Sammanfattning
54. Baggård
Eric Bagge 24.11.1721-11.9.1734
Anders Gustafsson Bagge 11.9.1734-29.8.1757
Hindrich Bagström 29.8.1757-26.8.1759 Död i fält i Pommern
Gabriel Baggman 15.3.1760-16.4.1794 Död
vakant för Statsverket 16.4.1794-1805
C: J: Bro 1805-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Baggård Snappertuna Nyland. Historisk karta: Läs mera...