DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC053 Total

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Snappertuna, Nyland
Paul Tohlman, Eskill Slipare, Claes Torberg, Johan Tolman, Wilhelm Rosbeck, Eric Torström, Henric Svahn, Carl Svahn

53. Totahl GMR 1726
Axell Tholberg
Arrrongerat till Corporal wjd detta Compagnie och N:o 23 d: 6 Novembr. 1721., i stället hjt Transp: ifrån gref Ferssens Dragone Regemente wj Gen: Munstringen på Rådmans Öhn d: 12 octobr: 1721.
Paul Tholman Stockholm 31 13 gift
(tidigare Bussman)

53. Total GMR 1735
Paul Tohlman Stockholm 40 22 gift
Commenderad uti Friedrichshamn

53. Totahl MR 1747
Paul Johansson Tholman
avancerat til Corp: för N:o 44 d: 23 Januar: 1742. I stället inskrifwen d: 20 martii 1742 Bonden
Matts Thomass:n Slipare
i hwars ställe är stält d: 29 sept: 1743 legokarlen
Eschil Eschilsson Slipare Tafwast: 37 4 gift

53. GMR 1761
Vacant
(enligt följande, inte vakant)

53. Totall GMR 1767
Eskill Slipare
fåt afskied den 1 Martii 1756. samma dag insat
Claes Torberg
dödt d: 5 Martii 1758.
Johan Tolman
antagen den 27 Martii 1759. dödt den 17 Junii 1763. i stället antagen d: 5 Febr: 1753 (skall vara 1763?) Corp: Rustmäst:
Wilhelm Rosbek - - - -

53. Total GMR 1778
Rustmästare Wilhelm Rosbeck
fådt Fouriers Caractaire och Rustmästare Indelningen vid detta Compagnie den 14 Maji 1771. I stället insatt den 9 Jan: 1773
Eric Torström Nyl: 30 4½ 5 8 ogift
För svag Syn och fel uppå Benen, begär afskied; men står tills vidare så vida hopp är at felen kunna botas.

53. Total GMR 1782
Eric Torström
För svag syn och fel uppå benen begär afsked men står tillsvidare såvida hopp är at felen kunna botas.
På Rotans begäran utbytt för liderlighets skull emot Rotans Approberade Vargering Karl N:o 27 den 31 October 1780.
Hinric Svan Nylänning 20 2 5 8 gift?

53. Total GMR 1785
Henric Svan Nyl: 23 5 5 8 gift
Commenderad. Pres: på Sveaborg

53. Total GMR 1795
Henric Svahn Nyl: 43 15 5 9½ gift

53. Total GMR 1800
Henric Svahn
Genom döden afgått den 4 Martij 1800, i hvars ställe den 5 därpå följande Maij ad interims antogs
Carl Svahn ---- 18 - 5 7 ogift

53. Total GMR 1804
Carl Svan Nyland 21 3 5 7 -

Snappertuna KB 1805-1813 pag. 129
Soldaten Carl J: Svahn f. 1781 Total Överlevde kriget (ogift)

Sammanfattning
53. Total
Axell Tholberg -6.11.1721 Till N:o 23
Paul Johansson Tholman 6.11.1721-23.1.1742 Till N:o 44
Matts Thomasson Slipare 20.3.1742-29.9.1743 Bonde
Eskill Eskillsson Slipare 29.9.1743-1.3.1756
Claes Torberg 1.3.1756-5.3.1758 Död i fält
Johan Tolman 27.3.1759-17.6.1763 Död
Wilhelm Rosbeck ca. 1763-14.5.1771 Furir
Eric Torström 9.1.1771-31.10.1780
Henric Svahn 31.10.1780-4.3.1800 Död
Carl Johan Svahn 5.5.1800-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Total Snappertuna Nyland. Historisk karta: Läs mera...