DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC004 Yttertötar

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Lojo, Nyland
Abraham Ruth, Johan Rotgren, Jacob Töterman, Salomon Fågel, Hans Töter

4. Yttertötar GMR 1726
Jöns Öhrberg
Transport: ifr: Herr Gustaf von Fersens De Regemente wid General Munstringen på Rådmans öhn d: 12: Octobr: 1721 hwilken sedan d: 12: Octobr: 1722 bikommit afskied af Generalen Stakelberg, i hwars ställe Rothan satt d: 24: Jan: 1723 lego karl
(Jöns Öhrberg född i Kisa i Östergötland)
Abraham Ruuth

4. Yttertötar GMR 1735
Abraham Ruth Nyland 39 11 gift

4. Yttertötar MR 1747
Abrah: Ruth
Dödt d: 25 Nov: 1741. I stället inskrifwen d: 3 Martii 1742 Bonde Sonen
Hans Nielsson Ruthman
som stält för sig d: 29 Septembr: 1743 Drängen
Johan Johansson Rothgreen Nyl: 27 4 gift

4. GMR 1761
Johan Rotgren
Fången 1757

4. Ytter Tötar GMR 1767
Johan Rotgren
fången den 24 November 1757 och eij Återkommen. I stället antagen den 29 Martii 1764
Jacob Töterman Nylän: 25 3 gift

4. Yttertötar GMR 1778
Jacob Töterman Nyl: 36 13½ 5 8 gift

4. Yttertötar GMR 1782
Jacob Töterman Nyl: 40 18¼ 5 8 gift
Siuk i Landet

4. Yttertötar GMR 1785
Jacob Töterman Nyl: 43 21¼ 5 8 gift
gl: ofärdig i wästra foten: får afsked

4. Ytter Tötar GMR 1795
Salamon Fogell Nylän: 30 5 5 7½ gift
(Salomon Carlsson född 1765)

4. Ytter Tötar GMR 1800
Salomon Fågel affördes med Rotans bifall vid Recruteringen den 12 Februarij 1796, och i stället antogs och approberad samma dag drengen
Hans Töter Nylänn: 32 4 5 7½ gift
(Hans Hansson Töter)

4. Ytter Tötar GMR 1804
Hans Töter Nyland 35 7 5 7

Lojo KB 1806-1811 pag. 147
Soldaten Hans Töter f. 1760 d. ”förmod: omk: i kriget?”
hu. Maria Andersdr. f. 1767
(Maria bodde kvar ännu 1811)

Sammanfattning
4. Ytter-Tötar
Jöns Öhrberg 12.10.1721-12.10.1722
Abraham Ruth 24.1.1723-25.11.1741
Hans Nielsson Ruthman 3.3.1742-29.9.1743 bondeson
Johan Johansson Rotgren 29.9.1743-24.11.1757 fången
Jacob Töterman 29.3.1764-28.6.1785
Salomon Carlsson Fågel ca. 1790-12.2.1796
Hans Hansson Töter 12.2.1796-1808/1809 Död i fält?


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Yttertötar Lojo Nyland. Historisk karta: Läs mera...